Het clubhuis glimt

foto: Greetje van Drooge

Het clubhuis heeft weer een schilderbeurt gekregen.
Je kunt je er bijna in spiegelen. Applaus Leon!
De foto is afgelopen zaterdag 10 april gemaakt aan het begin van het algemeen werk.
Greetje van Drooge
Tuin 2

Planten ophalen

foto’s: Margreet Bijpost

Ik wil meer groenten en fruit gaan kweken, en heb daarom wat heesters in de aanbieding (gratis).

  • Grote hortensia, eventueel in delen te planten/krijgen. Kleur is een verrassing.
  • Diverse heesters
  • Veel aronskelk

 

Mail of bel/app mij als je een afspraak wil maken om iets op te halen.

 

Margreet (tuin 47)

margreet.bijpost.thuis@inter.nl.net

06-12378482

Enthousiaste tuinbeurten

Bericht van Greetje, tuin 2

foto: Greetje van Drooge

Wist je dat elke ploeg inmiddels één werkbeurt in het algemeen groen achter de rug heeft? Het was leuk om elkaar – met de lente in zicht – weer te zien. Elke beurt is gestart met een uitgebreide rondleiding over het park, waardoor iedereen geïnformeerd is over de bedoeling van de verschillende zones. Ook is in de meeste ploegen het (hulp)ploegleiderschap geregeld.

 

En er is hard gewerkt. Zonnehoek kreeg heel veel bomen en struiken cadeau die nu allemaal (gelabeld) een plaats hebben gekregen. Dit geldt ook voor de eerste tien nieuwe nestkasten. Verder is het toegangshek schoongemaakt, vuil buiten het hek weggehaald, de vlindertuin gefatsoeneerd, haksel en zand naar paadjes gereden, zijn paden geharkt en bergen takken naar de compostplek gebracht om later te worden gehakseld. De koffie/thee dronken we covidproof buiten voor het clubhuis.

 

Een heerlijk begin van een nieuw seizoen.
Tot de volgende tuinbeurt!
Een hartelijke groet van de ploegleiders

Voetpad Archangelweg

foto: Ton Weesepoel

Gemeente Amsterdam heeft de spelregels gewijzigd. 
Je mag vanaf hier alleen als voetganger verder naar de Zonnehoek ingang.
Als ik als voetganger over dit voetpad loop, kun je achter mij met je fietsbel bellen wat je wil, maar je mag hier eigenlijk helemaal niet fietsen!
Toch denk ik dat we hier samen wel uitkomen.
Groet, Ton tuin 6

Herkeuring Natuurlijk Tuinieren

In 2017 heeft Zonnehoek voor het laatst het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren gekregen. Dit keurmerk geldt voor vier jaar. Dus eigenlijk zijn we in 2021 weer aan de beurt voor een herbeoordeling. In verband met de coronacrisis is de herkeuring met een jaar uitgesteld en blijft het huidige keurmerk een jaar langer geldig. 

Over krap een jaar vindt de herkeuring plaats. In de tussentijd kunnen we ons hier goed op voorbereiden. 

Stenen

foto: Marregie Adriaansens

Zijn er tuinders die nog stenen kunnen gebruiken voor pad, muur of andere creatieve ideeën. Gratis af te halen.

Interesse? Laat het weten via what’s app of bel 06 14200138.

Marregie, tuin 51

Nieuwe nestkasten

foto: Marijn Kloosterboer

We krijgen nieuwe vogelkastjes. Zonnehoek heeft een inventarisatie gemaakt van bestaande kasten en van plekken waar nieuwe kasten opgehangen kunnen worden.
Bij het Amsterdamse Bos worden nu eerst tien kasten aangeschaft die gemakkelijk in elkaar kunnen worden gezet. Dit klusje en het ophangen gebeurt tijdens het algemeen werk.
Na verloop van tijd zien we of deze kasten vogels aantrekken en of we er meer inkopen of juist andere kasten.

 

Misschien heb in je tuin ongebruikte nestkastjes staan. Deze kun je (schoon) inleveren in het clubhuis. Ze krijgen dan ook een plek in ons tuinpark.

Een lentegroet van de ploegleiders

Start Algemeen Werk

foto: Jan Steenhagen

A.s. zaterdag 6 maart 2021 start het Algemeen Werk. Groep B bijt, met Jean-Marie, de spits af, gevolgd door groep A, met Greetje van Drooge als dagcoördinator, dan groep C, met Grada Peskens en groep D, onder mijn leiding. Bij de volgende keren houden we de volgorde ABCD aan, zoals jullie gezien hebben in het schema dat jullie is toegestuurd. Hopelijk hebben jullie ook de data in jullie agenda genoteerd!
 
Groep A zal, zoals vorig jaar, de eerste keer geleid worden door Greetje van Drooge. Tijdens deze eerste werkbeurt zal met elkaar worden afgesproken wie tijdens de volgende beurten de dagcoördinator zal zijn.  Zolang zich geen nieuwe ploegleiders melden, zullen ook de andere groepen dit jaar ingewerkt worden in deze nieuwe manier van werken!
Samen gaan we er weer voor om ons park zo goed mogelijk natuurvriendelijk te onderhouden. Succes en veel plezier! 🌹🌹🌹 
 
Tineke Groot
(tuin 18)
coördinator Algemeen Werk