Dringende oproep

ploegleider gezocht
Over enkele weken begint groep A met het Algemeen Werk, maar er heeft zich nog steeds niemand gemeld die deze groep wil begeleiden. Martin maakt nog wel deel uit van de groep, maar wil de vrijheid hebben om de zaterdag ook op een andere manier te kunnen invullen.

 

Er wordt nogmaals een dringend beroep op een van jullie gedaan om de werkzaamheden van ploegleider op zich te nemen. Ik hoop dat dat a.s. zondag, 17 februari, tijdens de soep/snoeidag gebeurt. Schroom niet, iedereen kan deze taak aan, eventueel in samenwerking met een ander.

 

Er is een handleiding van wat gedaan moet worden beschikbaar.

 

Tineke Groot
tuin 18

Oproep voor ploegleider(s)

foto: Marijn Kloosterboer

Het is niet de eerste keer dat de huidige ploegleiders een beroep doen op de tuinders van Zonnehoek om zes (6) keer per jaar op de zaterdag een ploeg aan te sturen, te begeleiden bij het Algemeen Werk. Hopelijk worden wij tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst verblijd met diverse aanmeldingen!
Niet alleen Martin vertrekt, ook voor Jean-Marie en Tineke komt het einde van hun ploegleiderschap in zicht … 
Het ploegleiderschap kost inderdaad wat meer tijd dan louter het Algemeen Werk begeleiden op de zaterdagochtend, maar als wij ons volkstuincomplex waardevol willen (be)houden, moeten wij gezamenlijk de schouders eronder zetten!
 
Als niemand zich meldt, zal in januari 2019 door de ploegleiders een van de tuinders van de ploeg gevraagd resp. aangewezen worden als (part-time) ploegleider. We moeten er iets van maken!
 
Je hoeft niet te wachten tot de Nieuwjaarsbijeenkomst, je mag je ook nu al melden bij Tineke (groot62cem@hotmail.com).
 
Tineke Groot
tuin 18

Tuinbeurten inhalen

algemeen werk

foto: Marijn Kloosterboer

Aan allen die betrokken zijn bij het algemeen werk wordt ook dit jaar weer gevraagd om zelf goed op te letten dat aan het eind van het seizoen 2018 is voldaan aan de verplichting van 6x algemeen werk. Er is nog een aantal tuinders die een werkbeurt moet inhalen. 

 

Bij deze een dringende oproep om deze werkbeurt in de eigen agenda in te plannen. Dat kan nog tot en met 27 oktober. Er wordt dit jaar geen extra werkbeurt meer ingelast.

 

Graag de betreffende ploegleider op de hoogte stellen als je op een andere dag komt dan in het schema staat!

 

Tineke Groot

coördinator ploegleiders

tuin 18

Algemeen werk 2018

foto: Marijn Kloosterboer

Na de soep- en snoeidag komt ook het algemeen werk weer in zicht. We starten dit jaar op zaterdag 3 maart en gaan door tot en met 27 oktober. Alle tuinders wordt gevraagd de data zo spoedig mogelijk en juist in hun agenda te noteren, zodat daarover geen problemen ontstaan. Komt de datum niet uit, probeer dan zo snel mogelijk met een andere tuinder te ruilen en geef dit door aan betreffende ploegleiders.

 

Deze week valt ook de envelop met de precieze data in de brievenbus en het overzicht is zowel in het clubhuis als hier vinden.

 

Heb je nog andere vragen? Laat het weten!

Veel tuinplezier,

Tineke Groot, tuin 18

Algemeen werk

foto: Jan Steenhagen

De laatste weken van het algemeen werk komen eraan. Nu blijkt uit de registratie dat nog niet alle tuinders aan hun plicht in deze hebben voldaan. De ploegleiders doen bij deze een dringende oproep aan deze tuinders om dit alsnog te doen. Meld je aan bij de ploegleider van de dag waarop je het werk wilt komen doen, zodat deze weet op hoeveel tuinders hij/zij kan rekenen.

Er komt geen inhaaldag.

 

Degenen die bij afsluiting van het seizoen niet aan hun plicht hebben voldaan, wordt een boete opgelegd.

 

Namens de ploegleiders,

Tineke Groot (tuin 18)

Wintersoepdag

Ook al is er geen soepsnoeidag dit jaar, (de wilgen laten we een jaartje met rust), er is genoeg te doen in de winter voor het algemeen onderhoud van Zonnehoek.
Het lijkt me dan ook geen slecht plan om toch een fijne gezamenlijke soepdag te organiseren, niet om te snoeien, dat hebben de mensen die de wintersnoei doen al gedaan.
En zij niet alleen, ook menig tuinder heeft op zijn eigen tuin gesnoeid. Ook de wind heeft zijn steentje bijgedragen. Er ligt dan ook een hele berg takken die verzameld en gehakseld moet worden.

 

Ik doe hierbij een oproep, wie doet er mee op zondag 19 februari. Zodra ik weet hoeveel mensen er ook zin in hebben, kan ik het soep-maak-team organiseren. Degene die nu al weet dat hij of zij wel soep wil maken kan zich natuurlijk ook melden. Mijn e-mailadres is: leest2012@kpnmail.nl, maar het kan natuurlijk ook door te antwoorden op deze blog.
Ik hoop op veel response.

 

Groet Marietje van der Leest, tuin 63

Plein rond toekomstboom weer schoon

toekomstboom

Zaterdagochtend 11 juni is tijdens het algemeen werk weer verder gegaan met het schonen van het plein rondom de toekomstboom. Het was veel werk. Een deel met grote stukken kruipgras was nog niet gedaan. Toen ik (ploegleider van de groep) ’s middags op Zonnehoek terugkwam, voelde ik mij geroepen om ook dat stuk nog schoon te maken. Dat was toch meer werk dan ik dacht.
Ik heb veel gras los getrokken en ben toen pauze gaan houden. Ik was niet van plan lang te blijven op de tuin, maar het was er zo aangenaam dat ik bleef. Toen ik tegen achten besloot naar huis te gaan en eerst nog het gras op te ruimen, zag ik tot mijn stomme verbazing dat het gras was opgeruimd. Bij deze mijn hartelijke dank aan de voor mij anonieme opruimer!
Hopelijk blijft het pleintje vanaf heden weer goed onderhouden en krijgt het kruipgras geen kans!

Tineke Groot
tuin 18

Ongewenste zaailingen

Bericht van Marianne van Steekelenburg, tuin 21

2015-05-09 09.46.38

Afgelopen zaterdag, 9 mei,  gaf ploegleider Tineke ons  voorafgaand aan het algemeen werk, een rondleiding inzake ongewenst zaailingen en onkruid.

 

Wat zaailingen betreft blijkt er op dit moment een explosie van esdoornbaby’s te zijn.
Verder werden wij o.a. gewezen op:
paardenbloem, kruipende boterbloem, hagewinde, braam, zevenblad, heremoes, wilgenroosje, groot hoefblad, hondsdraf en wilde aardbeien, welke bij veel tuinders het plezier in tuinieren kan ontnemen, omdat zij niet meer te bedwingen en tijdverslindend zijn.

 

Met vereende kracht gingen wij daarna  de algemene paden op, om deze krachtige overlevenden uit te bannen.

 

Een aantal tuinders die de smaak te pakken hadden gekregen, gingen na afloop van het algemeen werk met veel gezucht en gekreun, ook in hun eigen tuin deze dwarsliggers te lijf.

 

Marianne, tuin 21

2015-05-09 09.47.04

Takken scheiden

stekels

Bij het hakselen tijdens de werkbeurt van afgelopen zaterdag zaten er ontzettend veel rozentakken en andere stekelig materiaal tussen het takken-afval.
Dit soort takken leveren gevaarlijke situaties en onnodige vertraging tijdens het hakselen op.
Takken met stekels dienen achter de schuur te worden neergelegd!

 

Ook was er veel vers snoeisel van coniferen tussen het takken-afval aanwezig.
Dit mag niet verhakseld worden omdat de machine vast kan lopen en de messen er bot van worden.
Snoeisel van coniferen op de grote takkenwal deponeren, dat scheelt de hakselaars een hoop uitzoekwerk!

 

Fake, tuin 69

Bericht van de snoei-soepdag

tuin vj2014 059

Beste tuinders,

De snoei-soepdag is fantastisch geweest.
We hadden een grote opkomst en men zegt niet voor niks ‘vele handen maken licht werk.
We hebben alle knotwilgen geknot, alsmede een grote hazelaar aangepakt.
Er is gezaagd, met de handzaag en met de motorzaag, er is gehakseld, er zijn tenen verzameld, waar alweer mooie dingen van gevlochten zijn.
Pasha had echt heerlijke soepen gemaakt, Marregie had stevig brood meegebracht, en we hebben nog net niet de pannen uitgelikt.
Het is ook altijd een leuke dag om elkaar beter te leren kennen.
We hebben als een echte, hechte groep gewerkt, en ik hoop dat we deze mooie traditie in ere houden.

 

Grada, tuin 32

 

De foto’s, grotendeels gemaakt door Paula, staan inmiddels ook op de site en wel hier. Foto’s van de gevlochten twijgen zijn van Marregie.

tuin vj2014 093