Populierenkap

populierenkap

LS

Al sinds 2004 volg ik aktief planvorming in en om de Spaarndammerbuurt voorzover ze bedreigend zijn voor bomen.

Nu kom ik tegen dat bomen die gespaard werden bij het tekenen van de tunnelmond naast jullie tuinpark opnieuw ter diskussie staan en wel vanwege ‘risiscovolle’ takbreuk.

 

Donderdag a.s. is er een infoavond van de gemeente ( bij Carré in de buurt).

Bijgesloten ter informatie het stuk dat ik schreef op facebook.

En zie ook www.domelaplantsoen.nl ( onder ‘archief’)

Martin ABMA
kaaldammer@dds.nl