Winterlezing Arcam #6: Haven-Stad

Bericht van Paula, tuin 60

Noordzeekanaalgebied © Port of Amsterdam

Noordzeekanaalgebied   © Port of Amsterdam

Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) organiseerde deze winter een aantal lezingen over stadsuitbreidingen in Amsterdam sinds begin vorige eeuw. De laatste gaat over Haven-Stad:

 

De lezingenreeks besluit met het onlangs gelanceerde plan voor Haven-Stad in Amsterdam West, waar 40.000 tot 70.000 woningen gepland staan. Aan de Zuidelijke IJ-oever omvat het de havengebieden en Sloterdijk en aan de Noordzijde verbindt het gebied de NDSM met Zaanstad. Bart Vlaanderen, projectleider Haven-Stad, doet verhaal.

Lees verder

Toekomst Zonnehoek in het licht van Haven-Stad

Bericht van westerparkgroen.nl/Katrien de Klein

foto: Marijn Kloosterboer

Beste Zonnehoekers,
 
Hebben jullie gezien dat in de concept-Ontwikkelstrategie Haven-Stad Zonnehoek wordt getransformeerd tot stadspark? Te vinden op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/haven-stad/inspraak/
In het kader van de inspraak hebben wij namens besturen van Nut&Genoegen en Sloterdijkermeer een oproep gedaan aan alle tuinders en een reactie geschreven, die ik hier bijsluit. Daarin maken we ook een opmerking over deze transformatie.  
 
Misschien willen jullie zelf ook reageren op de plannen? Dat kan tot/met 3 augustus aanstaande (aangezien wij een gecombineerde reactie schreven op concept-Ontwikkelstrategie (zienswijze in te dienen tot 13 augustus), maar ook de Milieu Effectrapportage (MER) en het Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I-Mediacollege). Of deden jullie dat al? 
 
Onze reactie kunnen we echter ook mede namens het bestuur van Zonnehoek indienen. We wachten daarom nog even jullie antwoord af. Is het mogelijk dat uiterlijk dinsdag te geven? 
 
Altijd bereid tot samenwerking.
Met een hartelijke groet, Katrien de Klein
 
 

Katrien de Klein   Redactiewerk  Tuinstraat 207, 1015 PD, Amsterdam   06-29513892   

Stop de Bouwwoede – Westerpark Groen
westerparkgroen.nl

 

De oproep aan alle tuinders en de reactie kun je opvragen via blog@zonnehoekamsterdam.nl.

 

Nieuwe plannen van de gemeente

Bericht van Marijn, tuin 69

De gemeente heeft plannen vrijgegeven voor een grote nieuwe woonwijk in de havens: Haven-Stad.
Ons tuinpark wordt daarin getransformeerd tot een  “stedelijk park dat voor iedereen toegankelijk is en waar culturele voorzieningen kunnen worden geprogrammeerd”.

 

In deze pdf staan de plannen voor Zonnehoek, onder andere op pagina 112.