Jaarvergadering Volkstuinenpark Zonnehoek 2018

clubhuis Zonnehoek

Beste tuinders,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de 65ste Algemene Ledenvergadering van Volkstuinenpark Zonnehoek. De vergadering zal worden gehouden:

 

 • op zondag 8 april 2018 om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
 • in het clubhuis van Zonnehoek,
 • te Archangelweg 3, Amsterdam.

 

 

Mocht u verhinderd zijn, laat ons dat even weten?

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Zonnehoek

Vergadering zondag

foto: Takeaway

Beste tuinders,

Ter herinnering, aanstaande zondag 5 november is op Zonnehoek weer de najaarsvergadering.
Voor de borrel na afloop wordt alle tuinders gevraagd iets lekkers te eten mee te nemen, Zonnehoek zorgt voor de drankjes.

 
Tot zondag!

Najaarsvergadering

Bericht van het bestuur

foto: Marijn Kloosterboer

Beste tuinders,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaarsvergadering & Seizoensluiting.

Deze ledenvergadering zal worden gehouden:

op zondag 5 november om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur) in het clubhuis van Zonnehoek, Archangelweg 3, te Amsterdam.

 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Mededelingen
 • Tuinbeleid 2018 & Taakverdeling
 • Toegankelijkheid tuinpark tussen de oprukkende stad Amsterdam

 

Voor toelichting over dit laatste punt zullen ook de gebiedsmakelaar en de omgevingsmanager van Houthaven & Westerpark aanwezig zijn.

Hiermee hopen wij alle vragen die er bij u zijn omtrent de entree en onze toekomstige ligging in het Houthavengebied te kunnen beantwoorden.

 

Uw inbreng wordt gevraagd bij deze discussie en uw aanwezigheid is dan ook van groot belang; we moeten het samen doen !!!

 

Aansluitend is er de seizoensluiting met een hapje & drankje.

 

Met vriendelijke groet,

het afdelingsbestuur

Jaarvergadering Volkstuinenpark Zonnehoek 2017

Beste tuinders,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de 64ste Algemene Ledenvergadering van Volkstuinenpark Zonnehoek. De vergadering zal worden gehouden:

 

 • op zondag 2 april 2017 om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
 • in het clubhuis van Zonnehoek,
 • te Archangelweg 3, Amsterdam.

 

Bij de plannen voor 2017 wordt de voortzetting van het keurmerk Natuurlijk Tuinieren als speerpunt meegenomen. Het jubileumjaar van de Bond van Volkstuinders geeft tevens aanleiding tot feestelijke activiteiten.

 

Op de vergadering zal onder andere gesproken worden over het niet toelaten van houtkachels op Zonnehoek. (zie de links met informatie)

 

Wij zien uit naar uw komst op 2 april.

Mocht u verhinderd zijn, laat ons dat even weten?

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Zonnehoek

 

 
Links:
https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/gidsen/gezondgids/2016/nummer-6—december/ng201612p33-houtrook-en-fijnstof.pdf

http://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/rookoverlast-door-houtkachels

 

Vergadering

blog-brief

Bij de uitnodiging voor de najaarsvergadering zaten twee zelfgeschreven stukjes over de Zonnehoek waarvan een over de grindpaden.
Ik ben benieuwd wie die stukjes heeft geschreven, ik vind ze erg goed en duidelijk en wil die persoon daarvoor bedanken!

 
Theo Weisscher
Tuin 58

Jaarvergadering Zonnehoek 2016

Cleaning-Gardening-Tools

Beste tuinders,

Hierbij nodigen wij u uit voor de 63ste Algemene Ledenvergadering van Volkstuinenpark Zonnehoek. De vergadering zal worden gehouden:

 • op zondag 3 april 2016 om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
 • in het clubhuis van Zonnehoek,
 • te Archangelweg 3, Amsterdam.

 

U vindt de agenda voor deze vergadering onderaan deze pagina.
Allereerst is er verslag over 2015, na de pauze volgt een vooruitblik op 2016.

 

Het afgelopen jaar werden de werkzaamheden die nodig zijn voor het onderhoud van ons tuinpark, zoveel mogelijk ingepast in algemeen werk en vaste taken. Toch redden we het daar niet mee, en blijven er structureel extra handen nodig om losse projecten of intensieve werkzaamheden uit te voeren.

Het is daarom dat het bestuur aandringt op het inzetten van ‘flextaken’.

Waar enkele jaren geleden het aantal tuinbeurten van acht naar zes werd terug gebracht, zouden twee flexibele beurten weer teruggeplaatst kunnen worden.

Tevens zal er vaker gebruik gemaakt moeten worden van externe expertise.

 

Uw komst en inbreng op 3 april stellen wij zeer op prijs!

Mocht u verhinderd zijn, laat ons dat even weten?

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Paula van der Pol, Secretaris

Lees verder

Najaarsvergadering & Seizoensluiting

paddestoel

Beste tuinders,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaarsvergadering & Seizoen- sluiting van Volkstuinenpark Zonnehoek.

Deze ledenvergadering zal worden gehouden:

op zondag 1 november om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur) in het clubhuis van Zonnehoek, Archangelweg 3, te Amsterdam.

 

Op de korte agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Mededelingen
 • Verslag van de Kascommissie
 • Tuinbeleid 2016
 • Rondvraag

 

Aansluitend is er een gezellige seizoensluiting, waar we kunnen toasten op het tuinseizoen 2015, waarin de weergoden ons regelmatig op de proef stelden.

 

Kortom, alle reden dus om beslist op de najaarsvergadering aanwezig te zijn!

Mocht u verhinderd zijn, laat u ons dat even weten?

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Paula van der Pol, secretaris

Duw de Voedselvisie

Bericht van Platform Eetbaar Amsterdam

planam_04_2012-1-3

Beste stadsboeren, tuiniers en groene enthousiastelingen,

 

Op 25 februari, aanvang 20:00 uur, is er een bijzondere bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger over… de voedselvisie van Amsterdam.

Op 28 januari plaatste het Parool een strenge edoch rechtvaardige ingezonden brief van Food Cabinet met de titel ‘Is de Amsterdamse voedselvisie maar beperkt houdbaar?’. Deze ingezonden brief is de aanleiding voor de bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Ester Agricola zal ook aanwezig zijn. Zij is de nieuwe directeur van DRO, Dienst Ruimtelijke Ordening. DRO is verantwoordelijk voor de voedselvisie.

 

Het is de bedoeling dat we in grote getale aanwezig zijn deze avond en in gesprek gaan met de verantwoordelijken, onze vragen stellen en onze urgente kwesties voorleggen.

 

Platform Eetbaar Amsterdam heeft veel tijd gestoken in de voedselvisie. Nu het op actie en uitvoering aankomt is er blijkbaar nog een duwtje nodig. Het is belangrijk voor ons allemaal: voor de korte maar ook voor de langere termijn. We willen nu en in de toekomst immers de relatie met de gemeente en stadsdelen, en daarmee vormen van stimulans en ondersteuning, verbeteren, continueren en uitbreiden.

 

Op deze avond zal er een breed publiek aanwezig zijn die zich betrokken voelt. Dat maakt het des te meer interessant en misschien zelfs wel leuk 🙂 Dus: komt allen. Verheug me erop jullie te zien.

 

Hartelijke groet, Tanja den Broeder.

 

PS Hier nog wat links:
De voedselvisie van onze stad Amsterdam
De landingspagina stadslandbouw die DRO onlangs opleverde.

 


Tanja den Broeder – tel. 06 37 31 49 47

www.platformeetbaaramsterdam.nl
Twitter: https://twitter.com/EetbaarAdam
Facebook: https://www.facebook.com/PlatformEetbaarAmsterdam