Eerste werkbeurten gedaan!

Alle vier de werkploegen hebben nu één zaterdagse werkbeurt achter de rug. Gelukkig was het weer gunstig.

Elke groep begon met een rondje over het park om de plekken te bekijken waar dit seizoen werk te doen is.
De borders en bosschages krijgen dit jaar meer aandacht en iedere werkploeg neemt hiervan een deel voor zijn rekening.
Er is al veel werk verzet: takken en hakselresten opgeruimd, entree en pad schoongemaakt, resthout gehakseld en de compost- en de klimopplaats aangepakt.
En ook zijn de nieuwe broedkasten opgehangen.
Vier welbestede zaterdagochtenden dus. Voor de komende tuinbeurten: veel succes en werkplezier.

De ploegleiders,
Antoinette, Grada, Jacqueline en Jean-Marie

Alle ploegen één werkbeurt

foto: Margreet Bijpost

Alle vier de werkploegen hebben nu één zaterdagse werkbeurt achter de rug. Gelukkig waren de weersomstandigheden gunstig. Eerst begint elke groep met een informerend rondje over het park om de plaatsen te bekijken waar werk te doen is. Na de koffie/thee is iedereen aan de slag gegaan. 
En er is veel gedaan: takken opgeruimd, ingang en pad schoongemaakt, ramen gelapt, klimophoek geordend, haksel uitgereden, zwerfafval geraapt, gesnoeid, verdroogd gras afgevoerd, compostplaats aangepakt, gras geverticuteerd, palen geslagen en takkenwallen verzorgd. 
Naast de vier vaste ploegleiders werken alle groepen met dagploegleiders. Zij bereiden de taken voor die dag voor, zetten koffie en thee, openen het gereedschapshok, houden de presentielijst bij en maken een verslagje. Omdat het vorig jaar goed is bevallen, zetten we deze werkwijze voort. Al met al waren het vier goed bestede zaterdagochtenden.
Voor de komende tuinbeurten: veel succes en werkplezier. 

De ploegleiders,
Grada, Jacqueline, Jean-Marie en Margreet

Dank!

foto: Frits Jansen

Beste medetuinders, ik wil degenen die tijdens het algemeen werk van afgelopen zaterdag die laatste zware kluiten van de graspollen uit onze tuin hebben verwijderd hier hartelijk voor danken. Het lukte zelf niet meer en we zijn erg blij dat ze weg zijn. 
Nogmaals dank.

Vriendelijke groet,
Frits en Jansje, tuin 52

Dagcoördinatoren Algemeen Werk

Dit jaar is voor het Algemeen Werk het project “Dagcoördinatoren Algemeen Werk” van start gegaan.
Meer daarover (plus de lijst met coördinatoren) staat hier.

Let op, je moet wél inloggen om de pagina te kunnen lezen.
Als het goed is heeft iedereen inmiddels een gebruikersnaam plus wachtwoord. Mocht je die kwijt zijn, of het lukt gewoon niet, laat het mij dan even weten op blog@zonnehoekamsterdam.nl.

 

Marijn, tuin 69

Enthousiaste tuinbeurten

Bericht van Greetje, tuin 2

foto: Greetje van Drooge

Wist je dat elke ploeg inmiddels één werkbeurt in het algemeen groen achter de rug heeft? Het was leuk om elkaar – met de lente in zicht – weer te zien. Elke beurt is gestart met een uitgebreide rondleiding over het park, waardoor iedereen geïnformeerd is over de bedoeling van de verschillende zones. Ook is in de meeste ploegen het (hulp)ploegleiderschap geregeld.

 

En er is hard gewerkt. Zonnehoek kreeg heel veel bomen en struiken cadeau die nu allemaal (gelabeld) een plaats hebben gekregen. Dit geldt ook voor de eerste tien nieuwe nestkasten. Verder is het toegangshek schoongemaakt, vuil buiten het hek weggehaald, de vlindertuin gefatsoeneerd, haksel en zand naar paadjes gereden, zijn paden geharkt en bergen takken naar de compostplek gebracht om later te worden gehakseld. De koffie/thee dronken we covidproof buiten voor het clubhuis.

 

Een heerlijk begin van een nieuw seizoen.
Tot de volgende tuinbeurt!
Een hartelijke groet van de ploegleiders

Nieuwe nestkasten

foto: Marijn Kloosterboer

We krijgen nieuwe vogelkastjes. Zonnehoek heeft een inventarisatie gemaakt van bestaande kasten en van plekken waar nieuwe kasten opgehangen kunnen worden.
Bij het Amsterdamse Bos worden nu eerst tien kasten aangeschaft die gemakkelijk in elkaar kunnen worden gezet. Dit klusje en het ophangen gebeurt tijdens het algemeen werk.
Na verloop van tijd zien we of deze kasten vogels aantrekken en of we er meer inkopen of juist andere kasten.

 

Misschien heb in je tuin ongebruikte nestkastjes staan. Deze kun je (schoon) inleveren in het clubhuis. Ze krijgen dan ook een plek in ons tuinpark.

Een lentegroet van de ploegleiders