Referendum Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Tip van Hanneke (tuin 66) en Ton (tuin 6)

beeld: https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur2022/

Nieuw beleidskader Hoofdgroenstructuur terug naar de tekentafel

Dit betreft een referendum. Het referendum over een voorgenomen raads- of collegebesluit geeft Amsterdammers de mogelijkheid om een volksraadpleging te organiseren over een beslissing die de gemeenteraad wil gaan nemen. Tekenen kan tot vrijdag 20 januari 2023 om 12:00 uur
Meer informatie staat hier.

Op de website van de gemeente staat een link naar het Beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Berg afval ingang Zonnehoek

Niet fraai, deze berg afval bij de ingang van Zonnehoek. We vragen alle tuinders grof afval op de eigen tuin te bewaren tot de ophaaldienst komt. Die komt elke eerste woensdag van de maand. Je kunt je grof vuil de dinsdagavond ervoor kwijt op de betonplaat voor het toegangshek.
Het bestuur

Haak toegangshek

Om te voorkomen dat het hek dichtwaait hebben Leon (tuin 37) en Paul (tuin 24 ) een haak aan het toegangshek gemaakt waarmee het overdag wordt vastgezet.
Het is de bedoeling dat het hek om 20.00 uur wordt gesloten en extra op slot gedraaid. Een dezer dagen wordt de draaiknop aan de binnenkant weggehaald. Je hebt na 20.00 uur je sleutel nodig om het park te kunnen verlaten. We hopen hiermee in de avonduren een hogere drempel op te werpen voor ongewenste bezoekers.In de winterperiode (na 1 november) blijft het hek helemaal gesloten en heb je je sleutel nodig om naar binnen en naar buiten te gaan.

Het bestuur

Elfen- en monsterroute op Zonnehoek

Beste tuinders,

Zoals op afgelopen vergadering al even ter sprake kwam, organiseren we op 5 juni vanaf 14:00 uur een Elfen- en monsterroute op Zonnehoek. Wij verstoppen door het hele park elfen en monsters, de opdracht is om er zoveel mogelijk te vinden.
De hoofdprijs is een scheikundedoos!


Daarnaast is er een aantal tuinen open, zijn er schilderijen van Rini te koop, aardewerk van Marietje en etsen van Paula.

 

En na afloop flensjes met ijs en thee (en andere drankjes).

 

We zoeken tuinders die ons willen helpen door een elf, monster of iets daar tussenin te knutselen. Het gaat absoluut niet om technische perfectie, maar om de lol.
Rini heeft 15 fruitkistjes besteld, van 50 x 40 x 30 cm. Die willen we graag allemaal vullen.
Daarnaast ben je ook vrij om zelf een plekje te zoeken. De elfen/monsters moeten natuurlijk wel vindbaar zijn. Dus als je ze ergens in je tuin wil verstoppen betekent dat dat je je tuin moet openstellen.

 

Mochten er tuinders zijn die niet willen knutselen, maar wél hun tuin willen openstellen, dan kunnen zij zich melden bij Jos of Hanneke.

 

Hanneke, Jos, Rini en Marijn

Reanimatiecursussen

De Bond organiseert reanimatiecursussen op 31 mei en 8 juni 2022. De reanimatiecursus start om 19.30 en zal zo’n 1,5 uur duren. De cursus vindt plaats in het bondskantoor (Volendammerweg 301 Amsterdam) en gaat door bij voldoende aanmeldingen.  


Je kunt je opgeven via info@bondvanvolkstuinders.nl onder vermelding van naam, tuinnummer, tuinpark, geboortedatum en opgave datum reanimatiecursus.  Per tuinpark maximaal 3 aanmeldingen en van verschillende tuinen.


Mocht je op beide dagen kunnen geef dit dan aan bij opgave, maar ook welke datum de voorkeur heeft.  Heeft het bestuur van het Tuinpark besloten om de kosten van 25 euro te betalen? Geef dit dan ook door bij de aanmelding.  Betaal je de factuur zelf? Dan  ontvangt je hiervoor een factuur. Na betaling sta je op de deelnemerslijst.  Zorg dus voor tijdige betaling.


Bij meer dan 3 aanmeldingen per tuinpark zul je op de wachtlijst worden gezet. Hiervan wordt je via mail op de hoogte gebracht.


De Bond van Volkstuinders

Afvoer chemisch afval

foto: Marietje van der Leest

Grijp je kans! Dinsdagochtend 19 april brengen we chemisch afval van Zonnehoek met een auto naar het afvaldepot.
Zet dus voor dinsdagochtend je uitgedroogde en oude verf, lak, lijm, bestrijdingsmiddelen en motorolie goed verpakt bij het clubhuis. 
Dan zorgen wij voor de afvoer.


Marietje van der Leest (tuin 63) en Annemarie Vervelde (tuin 29)