Erfafscheidingen in het Huishoudelijk Reglement

Zonnehoek heeft tijdens de ledenvergadering van 19 november jl. een nieuw Huishoudelijk Reglement (HR) vastgesteld. Je kunt dit op de website terugvinden.
We hebben de tuinders een bericht toegezegd over de in het HR toegestane hoogtes van de erfafscheidingen.
Er zijn drie soorten erfafscheiding:

  • De hagen aan de buitenkant van de tuinen hebben een maximale hoogte van 1.10 m.
  • In onderling overleg kunnen tuinders een afscheiding maken van plantmateriaal (struikjes, heggen of takkenril) van maximaal 1.40 m. hoog. 
  • Vanaf het huisje gerekend is een 1.80 m. hoge erfscheiding toegestaan over een maximale lengte van 5,50 m. Hier mag in plaats van levend plantmateriaal een schutting of scherm worden geplaatst.


In het HR kun je vinden wanneer en waarvoor toestemming van het bestuur nodig is en hoe het onderhoud van de erfafscheidingen is geregeld.
Als je een ingrijpende wijziging wilt aanbrengen in je tuin neem dan eerst het HR door en raadpleeg de bouw- en/of tuinschouwcommissie.
Vriendelijke groet,
Het bestuur

Referendum Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Tip van Hanneke (tuin 66) en Ton (tuin 6)

beeld: https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur2022/

Nieuw beleidskader Hoofdgroenstructuur terug naar de tekentafel

Dit betreft een referendum. Het referendum over een voorgenomen raads- of collegebesluit geeft Amsterdammers de mogelijkheid om een volksraadpleging te organiseren over een beslissing die de gemeenteraad wil gaan nemen. Tekenen kan tot vrijdag 20 januari 2023 om 12:00 uur
Meer informatie staat hier.

Op de website van de gemeente staat een link naar het Beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Berg afval ingang Zonnehoek

Niet fraai, deze berg afval bij de ingang van Zonnehoek. We vragen alle tuinders grof afval op de eigen tuin te bewaren tot de ophaaldienst komt. Die komt elke eerste woensdag van de maand. Je kunt je grof vuil de dinsdagavond ervoor kwijt op de betonplaat voor het toegangshek.
Het bestuur