Keurmerk Natuurlijk Tuinieren behaald

ontwerp: Rini Antonissen en Jos Noordegraaf 
foto: Piet van der Meer

Zonnehoek heeft voor de komende vier jaar de vier stippen van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren behaald. We scoorden zelfs 100% van het aantal punten dat hiervoor nodig is. Bij de vorige keuring in 2017 was dat nog 95%. En dat is een dansje waard. De brief en het rapport vind je hier.

Namens het bestuur,
Greetje van Drooge

Herinnering regiobijeenkomsten

Bericht van het AVVN

foto: AAVN

Het AVVN-bestuur wil graag in gesprek over de toekomstige richting van het AVVN met diegenen die zijn betrokken bij welke manier van gezamenlijk tuinieren dan ook en die mee willen denken.

 

Daarvoor is een viertal regiobijeenkomsten gepland op:

  • Donderdag 24 mei om 19.30 uur – verenigingsgebouw Leeuwenbergh, Elzenlaan 5, Den Haag  
  • Maandag 28 mei om 19.30 uur – verenigingsgebouw afdeling Tuinwijck (Bond van Volkstuinders) Liergouw 55, Amsterdam
  • Woensdag 30 mei om 19.30 uur – AVVN-centrum voor Tuin en Natuur, Vogelvlinderweg 50, Utrecht
  • Dinsdag 5 juni om 19.00 uur – verenigingsgebouw Piccardthof, Piccardtlaan 2, Groningen

 

Het voorstel voor de heroriëntatie kun je hier downloaden.

Tijdens deze bijeenkomsten zal het bestuur via een presentatie het voorstel toelichten en daarna in gesprek gaan met de aanwezigen.
 

Wij horen graag je ideeën!

Meld je wel even voordien aan per e-mail. Geef je naam, woonplaats, de vereniging/afdeling/groep waar je tuiniert door en welke regiobijeenkomst je wilt bijwonen.
 

AVVN verheugd dat volkstuinders buiten EU-wet vallen

Bericht van Tineke Groot, tuin 18 / Via de AVVN

zaden

De Europese Commissie heeft op 6 mei 2013 gestemd over het voorstel over de herziening van de zaai- en pootgoedwetgeving. De EU-woordvoerder namens de Commissie heeft ons laten weten dat de particuliere sector, volkstuinders en hobbytuinders, NIET onder de wetgeving gaat vallen. Zij kunnen onderling zaad blijven uitwisselen, plantaardig materiaal blijven aankopen en zaaizaad in kleine hoeveelheden blijven verkopen.
Het AVVN is hier verheugd over. We zijn blij en tevreden dat onze lobby bij politiek en in de pers voor de belangen van de volkstuinders zijn vruchten heeft afgeworpen.

Lees verder

Verslag van het 36e congres van L’Office international du coin de terre et des jardins familiaux in Kopenhagen

In Kopenhagen werd tussen 18 en 21 augustus jl. het 36e congres van L’Office international du coin de terre et des jardins familiaux gehouden. Er waren ongeveer honderdvijftig volkstuinders aanwezig, uit twaalf/dertien landen, voornamelijk Noordelijk Europa, maar ook Japan!

Het Office reikt op voordracht van de nationale tuinverenigingen op elk congres (dat om de drie jaar wordt gehouden) een prijs (Prix d’or) en een aantal diploma’s uit. Dit jaar werd op voordracht van het AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuinders Nederland) aan onze tuingroep Zonnehoek een diploma uitgereikt als erkenning voor ons ecologisch tuinieren. Want al sinds 1996, zo blijkt uit de jaarverslagen, wordt er niet alleen op de tuinen zelf, maar ook in het algemeen groen niet meer met gif gespoten of anderszins tegennatuurlijk gewerkt.

Namens Zonnehoek waren Tineke Groot en Aart Roelofsma aanwezig om het diploma in ontvangst te nemen. Zij hebben van nabij kunnen meemaken hoe druk de volkstuinders (of hoe zij elders ook heten en hun stukje grond beheren) en hun bestuurders zich maken over allerlei zaken die de toekomst van de tuin cq de tuinder aangaan. Er werd in twee groepen op de vrijdagochtend over deze thema’s gediscussiëerd. Daarnaast was er ook voldoende tijd om in de koffie en lunchpauze met elkaar in kontakt te komen. Naast het Deens waren Engels en Duits de voertalen, maar soms hoorde je naast je ook Frans of Japans!

Naast het serieuze werk was er ook aandacht voor plezier en wie Kopenhagen zegt, zegt Tivoli.

Vooral bij schemering en duisternis een prachtig lichtgevend sprookje.

We brachten ook een bezoek aan twee volkstuincomplexen aan de rand van de stad, met zijn voor- en nadelen. Het was koud en regenachtig, maar de sfeer onder ons bleef goed.

Tijdens de zaterdagochtendziting werd het voorzitterschap van de Internationale overgedragen aan de Nederlander, Chris Zijdeveld. Hij zal zich inzetten om samen met het AVVN en de via de verschillende bonden aangesloten volkstuinders in Nederland het volgende congres in 2014 in Utrecht tot een succes te maken. Ook Zonnehoek kan daarbij zijn steentje bijdragen!

Zie voor verdere informatie ook de website van de avvn: http://www.avvn.com, de website van l’Office International du coin de terre et des jardins familiaux: http://www.jardins-familiaux.org/

 

Tekst en foto’s: Tineke Groot