Reanimatiecursussen

De Bond organiseert reanimatiecursussen op 31 mei en 8 juni 2022. De reanimatiecursus start om 19.30 en zal zo’n 1,5 uur duren. De cursus vindt plaats in het bondskantoor (Volendammerweg 301 Amsterdam) en gaat door bij voldoende aanmeldingen.  


Je kunt je opgeven via info@bondvanvolkstuinders.nl onder vermelding van naam, tuinnummer, tuinpark, geboortedatum en opgave datum reanimatiecursus.  Per tuinpark maximaal 3 aanmeldingen en van verschillende tuinen.


Mocht je op beide dagen kunnen geef dit dan aan bij opgave, maar ook welke datum de voorkeur heeft.  Heeft het bestuur van het Tuinpark besloten om de kosten van 25 euro te betalen? Geef dit dan ook door bij de aanmelding.  Betaal je de factuur zelf? Dan  ontvangt je hiervoor een factuur. Na betaling sta je op de deelnemerslijst.  Zorg dus voor tijdige betaling.


Bij meer dan 3 aanmeldingen per tuinpark zul je op de wachtlijst worden gezet. Hiervan wordt je via mail op de hoogte gebracht.


De Bond van Volkstuinders

Bondsvergadering 12 juni 2021

foto: Frans Bruning

Beste tuinders,
Heb je de ontwikkelingen voor de toekomst van de tuinparken in Amsterdam kunnen volgen?
We hebben je zo goed mogelijk proberen te informeren via de blog van Zonnehoek en de online informatiebijeenkomst voor de tuinparken in West.
Afgelopen zaterdag is de Bondsraad akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat tussen de Gemeente en de Bond waarin de uitgangspunten voor de toekomst staan verwoord.
Ook Zonnehoek heeft hier voor gestemd. We vinden het een prachtig eerste resultaat dat de tuinparken voldoende zekerheid biedt voor de toekomst.
 
In de informatie heb je kunnen lezen dat onze huurprijs weliswaar omhoog gaat, maar gelukkig aanzienlijk minder dan de Gemeente eind 2020 aankondigde.
Met de huurverhoging wordt een onderhoudsfonds opgebouwd waar parken een beroep op kunnen doen. De richtlijnen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt.
Dit geldt voor nog meer onderdelen die nu met de Gemeente worden besproken en vastgelegd. Het Bondsbestuur informeert en peilt ons hier regelmatig over.
 
Als je vragen hebt, kun je een mail sturen naar info@zonnehoekamsterdam.nl 
En je kunt de bestuursleden natuurlijk ook spreken op Zonnehoek.
Vriendelijke tuingroet,
Het bestuur van Zonnehoek

Ongehoord

Bericht van het bestuur

“Ongehoord”, voelen de tuinparken zich: de gemeente gaat de “Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken” al vaststellen!

Deze zomer was een conceptversie gepubliceerd ( zie https://www.zonnehoekamsterdam.nl/zonnehoe/archives/4950, op deze pagina staat ook een uitvoerige uitleg).

Meteen daarna is door veel instanties (waaronder Zonnehoek) en tuinders hierop ingesproken (zie ‘commentaar Zonnehoek op volkstuinenbeleid Amsterdam’),  maar in de oktober/november versie die nu voor ons ligt, is er helaas weinig aangepast.

Wel is er iets meer ruimte voor individuele invulling, wat voor Zonnehoek wel erg belangrijk is, omdat het geen standaard park is.

Op 9 december wordt de definitieve versie besproken in de raadscommissie RO. Daarna vindt vaststelling plaats in de Gemeenteraad.

 

In de media is al de nodige aandacht besteed aan de nieuwe versie (o.a. artikelen in het Parool, in de Telegraaf), met name aan de sterk verhoogde huur.

De huur is niet alleen aanzienlijk hoger dan de huidige huur, maar voor Zonnehoek (en de andere dagrecreatieve parken en nutstuinen) is de berekeningswijze erg nadelig.

In de huur zit een korting verwerkt omdat ’s winters de tuinen niet gebruikt worden, en er is een korting voor de parken die de tuinen ’s nachts niet mogen gebruiken.

Ook betalen deze parken via deze huur mee aan het realiseren van rioleringen op de nachtrecreatieve parken.  

 

De commissievergadering wordt vooraf gegaan door een speciale inspraakavond (https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/790617/Inspreekavond%20%22Volkstuinen%22%2008-12-2020 , op deze site zijn ook alle stukken te vinden). 

Zonnehoek zal nogmaals inspreken op die 8e december en dan de hoogte van de huur voor dagrecreatief gebruik aankaarten.

 

Ook zal opheldering gevraagd worden over het fietspad dat door Zonnehoek zou moeten komen. Dit berust mogelijk op een fout in de plattegrond/kaarten (het gaat dan om het Zonnehoekspad dat langs onze tuinen loopt).

Voor de andere punten waarover deze zomer was ingesproken (de korte overgangstermijn bijvoorbeeld) zal gezamenlijk met andere tuinparken opnieuw worden ingesproken.

 

Tuinders die zelf ook iets willen doen, kunnen: 

Alle informatie is ook te vinden in de map die in het clubhuis ligt.

 

De pdf  ‘Commentaar Zonnehoek op volkstuinenbeleid Amsterdam’ staat hier.

Inspraak Volkstuinen, ook voor Zonnehoek tuinders

Bericht van het bestuur

Inspraak Volkstuinen Amsterdam

Bestaanszekerheid voor volkstuinparken Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil de volkstuinparken, die een belangrijk onderdeel zijn het beschikbare groen in de stad, behouden. Daarom krijgen zij voor in ieder geval 10 jaar, met onder voorwaarden verlenging voor nog eens 10 jaar, bestaanszekerheid. Dit staat in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, die vandaag door het college van B en W is vrijgegeven voor inspraak. De komende jaren worden volkstuinparken gedeeltelijk openbaar, zodat meer Amsterdammers van de parken kunnen genieten.

 

Marieke van Doorninck (wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Volkstuinparken zijn al meer dan 100 jaar van grote waarde voor Amsterdam en met hun ruim 300 hectare zijn ze een belangrijk onderdeel van onze groenstructuur. Ook leveren de tuinen, die door de tuinders met veel zorg worden onderhouden, een grote bijdrage aan de biodiversiteit in de stad. Amsterdam wil die groene parels voor meer mensen bereikbaar maken. Daarom gaan we samen met de volkstuinparken aan de slag om de tuinen gedeeltelijk openbaar te maken, bijvoorbeeld door de aanleg van fiets- of wandelroutes door de parken. Ook geven we met nieuwe huurcontracten de parken zekerheid over hun toekomst.”

 

Het hele jaar open

Het streven is om per volkstuinpark circa 20% openbaar gebied te maken, dat het hele jaar door open is. Op dit moment zijn de parken tijdens de wintermaanden nog volledig afgesloten. De openbare delen kunnen fiets- en wandelroutes zijn, maar ook stukken groen om te picknicken, sporten en spelen of ruimte voor educatieve projecten. Daarnaast wordt ook de afvoer van afvalwater op de tuinparken aangepakt. De gemeente geeft per park een aantal doelen en kaders mee over de beoogde veranderingen. Binnen deze kaders is er veel ruimte voor de tuinders en de verenigingen om hier zelf invulling aan te geven. De gemeente maakt met elk park afspraken over beheer, veiligheid en toezicht.

 

Zekerheid voor lange termijn

De gemeente Amsterdam verhuurt de grond van de tuinparken aan volkstuinverenigingen en de Bond voor Volkstuinders. De komende jaren worden deze huurovereenkomsten aangepast. Op die manier krijgen tuinparken meer zekerheid voor de langere termijn. De afgelopen jaren heeft er nauwelijks een correctie op de huurprijs plaatsgevonden, waardoor de huurprijzen van de grond niet aansluiten bij vergelijkbare verhuringen op andere plekken in de stad. Die huurprijzen worden nu geharmoniseerd. Om te voorkomen dat door de aanpassing volkstuinen minder goed bereikbaar zijn voor Amsterdammers met een laag inkomen, maakt de gemeente afspraken met volkstuinverenigingen om tuinders met een laag inkomen tegemoet te komen.

 

Ralf Grevelink, voorzitter van de Bond van Volkstuinders: “Het bestuur van de Bond van Volkstuinders is blij met het standpunt van het college van B en W van de stad Amsterdam – zoals neergelegd in de “Uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid” – dat de volkstuinparken in de stad Amsterdam behouden worden voor de toekomst en zo een vaste waarde zijn voor het groen in de stad. De Bond van Volkstuinders staat klaar om met de gemeente Amsterdam aan de slag te gaan om samen te bepalen hoe de ambities in het eigen beleidsplan ‘Spijkers met Koppen’ en die in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinbeleid in de komende 15 jaar waargemaakt kunnen worden.”

 

Beginnen met 11 parken

Een aantal volkstuinparken grenst aan gebieden waar veel nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld woningbouw. De modernisering van de 11 tuinparken grenzend aan deze gebieden heeft prioriteit. Het gaat onder andere om parken grenzend aan het Schinkelkwartier, Westerpark en Haven-Stad en De Nieuwe Kern.

 

Inspraak

Belanghebbenden kunnen tot en met 25 juni een zienswijze indienen over de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Zie voor meer informatie de inspraak www.amsterdam.nl/inspraak. De gemeenteraad stelt de uitvoeringsstrategie naar verwachting in september 2020 definitief vast.

 

Hier is de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid te downloaden.

Belangrijke informatie voor alle tuinders / tuinparken m.b.t. de Eikenprocessierups

Bericht van de Bond voor Volkstuinders

foto: Luc Hoogenstein

Alle tuinders/tuinparken zelf, Per Adres, kunnen de GGD bereiken voor het gratis weghalen van de eikenprocessie rupsennesten.
(Zie site GGD Amsterdam)

 

Voor Amsterdam:
Voor het melden van een nest van de Eikenprocessierups dit melden aan de GGD als volgt:
– door te bellen naar 14020
– of meldpunt openbare ruimte en de app: verbeter de buurt
– ook kunt u een email sturen via: eikenprocessierups@ggd.amsterdam.nl met foto en een goede locatie aanduiding.

 

Voor tuinparken uit Diemen, regio Amstelland, Landsmeer en Almere kunt u de plaatselijke gemeente bellen voor de bestrijding van de Eikenprocessierupsen nesten.

Dan zorgt de gemeente voor het gratis weghalen van de nesten.

Voorinschrijving documentair fotoboek ‘Op de tuin’

Bericht van de Bond van Volkstuinders

Fotoboek: ‘Op de tuin – My garden in Amsterdam’

Goedendag tuinders,

De voorinschrijving voor het documentair fotoboek ‘Op de tuin’ gaat al best goed. Toch is het nog niet genoeg om het boek te kunnen laten drukken. De mogelijkheid tot voorinschrijving is dan ook verlengd tot 1 oktober a.s. en uiteraard hopen we dat er dan het aantal 400 wordt gehaald!!

 

Zie voor meer informatie www.opdetuin.com. Het boek is in de voorinschrijving te bestellen voor € 24,95 i.p.v. € 29,95.

 

Alvast bedankt namens Paulien van de Loo!

Bijdrage herfstnummer Vroegop

Vroegop

Beste tuinliefhebbers,

 

De nazomer is begonnen, wij gaan nu het herfstnummer van de Vroegop maken. Hebben jullie nog interessante bijdrages in de vorm van artikelen en foto’s?

 

Onderwerpen:

  •  Zomeractiviteiten op het tuinpark.
  •  Informatieve stukjes over planten, tuinieren.
  •  natuurlijk tuinieren op jullie tuinpark
  •  Het jubileum, of de geschiedenis van jullie tuinpark
  •  Persoonlijke verhalen
  •  Iets bijzonders…

 

Ik zie uit naar jullie prachtige bijdrages! (Graag met mooie foto’s op hoge resolutie).

Met hartelijke groet

Nisvan van Sijl

redactie Vroegop, Bond van Volkstuinders

Voorinschrijving documentair fotoboek ‘Op de tuin’

Bericht van de Bond voor Volkstuinders

Nieuws omtrent het 100 jaar Bond van Volkstuinders | De voorinschrijving van het fotoboek ‘Op de tuin’ is gestart! 

 

Goed nieuws! De voorinschrijving van het documentair fotoboek ‘Op de tuin‘ is gestart. En je kunt het nu mét korting bestellen. 

 

Zoals eerder gemeld is er een uniek boek in de maak omdat de Bond van Volkstuinders dit jaar het 100-jarig bestaan viert. Fotografe Paulien van de Loo dook in de wereld van het Amsterdams Volkstuinieren en legde de diversiteit in bewoners en tuinen vast. Het boek ‘Op de tuin- My garden in Amsterdam’ bevat naast documentaire fotografie ook interviews en achtergrondverhalen en wordt bovendien tweetalig uitgevoerd.

Lees verder

Nieuws omtrent het 100 jarig bestaan van de Bond | Er komt een boek!

Bericht van de Bond van Volkstuinders

foto: Greetje van Drooge

Geachte tuinders,

 

Naast alle activiteiten die dit jaar worden georganiseerd rondom het 100-jarig bestaan van de Bond is er een boek in de maak.

 

Initiatiefneemster Paulien van de Loo, professioneel fotografe, bereid een boek voor met beelden van de volkstuinparken en verhalen van de leden. Ook zal aandacht worden besteedt aan de ontstaansgeschiedenis van de volkstuinen in Amsterdam en de ontwikkeling door de jaren heen. 

Uiteraard moedigen wij dit initiatief aan en vragen daarom jullie medewerking om dit initiatief mede te ondersteunen.

 

De parken zullen de komende maanden worden bezocht en gefotografeerd. Daarnaast zal Paulien op ieder park enkele tuinders interviewen en fotograferen in en rondom hun tuin. Hiervoor zal zij komende week proberen alle parken telefonisch benaderen en een afspraak maken om het park één of meerdere dagen te bezoeken. Maar Paulien zelf benaderen is ook mogelijk. (Nieuws omtrent het 100 jarig bestaan van de Bond | Er komt een boek!Zie haar contactgegevens verderop in de mail.) Worden er speciale evenementen georganiseerd de komende maanden, laat het haar dan meteen even weten. 

 

Gevraagd: tuinders met een verhaal

Voor de interviews is Paulien op zoek naar zoveel mogelijk diversiteit om een compleet beeld te krijgen. Heb je een bijzonder verhaal, ben je een tuinder van het eerste uur of ben je juist nieuw op de tuin? Of misschien ken je een tuinder die het leuk vindt zijn/haar verhaal te delen? 

Neem dan contact met haar op via paulienvandeloo@gmail.com  of bel  06-30156863. 

Zij komt graag naar je luisteren en enkele foto’s maken. Alle verhalen en foto’s zullen de komende maanden worden verzameld waarna een selectie wordt gemaakt voor het boek dat in november zal worden gepresenteerd.

 

Bedankt voor jullie medewerking namens Paulien van de Loo.

 

Met vriendelijke groet,
Nancy van der Heide
Medewerker secretariaat
Bond van Volkstuinders