Er is weer honing!

foto’s: Annet Coumou

De honingoogst van Zonnehoek van dit jaar is beschikbaar! 43 potten van 250 gram voor 7 euro per pot.  In eerste instantie 1 pot per tuinder. 

Er is ook Koolzaadhoning, Lentehoning en Acaciahoning, ook 7 euro per pot. Van de lentehoning zijn er ook kleinere potjes voor 5 euro. Ook zijn er aantal potten bijenpollen te koop, van 250 gram ook voor 7 euro per stuk.


Neem contact op met Annet via info@annetcoumou.nl of 06-41105433. 

Inheems in de tuin

foto: Annemiek van der Meer
Wist jij dat het najaar het beste moment is om inheemse zaden te zaaien? Planten in de natuur laten in de nazomer en het najaar hun zaad vallen. Deze natuurlijke zaadval is er niet voor niets! De zaden van sommige planten zijn berekend op een koude periode. De zaadjes wachten in feite af tot het voorjaar komt en ze kunnen gaan kiemen. Komt er geen koude periode, dan kiemen de zaden niet goed. Weer andere planten ontkiemen in de herfst en gaan als plantje de winter in. Dat inheemse planten extra belangrijk zijn om de biodiversiteit te vergroten? 
 
Inheemse planten zijn soorten die van nature voorkomen in een bepaalde regio en zich al heel lang in dat gebied geëvolueerd hebben. Daardoor zijn ze helemaal aangepast aan de lokale omstandigheden en leven ze nauw samen met inheemse insecten, die zich op hun beurt helemaal aan deze planten hebben aangepast. Inheemse planten en insecten Inheemse planten leveren een onschatbare bijdrage aan het behoud van het ecologische evenwicht in een gebied. Bovendien zijn ze onmisbaar bij de voortplanting van veel insecten, waaronder bijen. Maar ze leveren nog veel meer voordelen op voor inheemse insecten. Een van die voordelen is hun voedingswaarde. Doordat inheemse planten zich in harmonie hebben ontwikkeld met de inheemse insectensoorten zijn ze een voedselbron die perfect is afgestemd op de behoeften van die insecten. Bijen in het bijzonder zijn voor hun voeding sterk afhankelijk van nectar en stuifmeel van bloemen. Verschillende bijen soorten hebben zich zelfs gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van specifieke inheemse planten. Een goed voorbeeld is de klokjesdikpoot, die alleen op klokjes (Campanula) vliegt. Zonder deze plantensoort wordt hij niet voorzien van de benodigde eiwitten en voedingsstoffen om te overleven en zich voort te planten. Maar ook diverse inheemse vlinders hebben specifieke planten nodig die zijn afgestemd op hun levenscyclus. Kunnen zij niet de juiste waardplanten vinden waarop ze hun eitjes kunnen leggen en die hun rupsen kunnen voeden, dan zullen er steeds minder van deze vlinders komen.
 
Het belang van inheemse planten
Inheemse planten en wilde bijen zijn onmisbaar voor de biodiversiteit en de bestuiving van bloeiende planten. Andersom profiteren ook inheemse planten van ‘hun’ specifieke bestuivers. Ongeveer 80% van inheemse planten is voor de voortplanting afhankelijk van bestuiving door insecten. Hierbij is een hoofdrol weggelegd voor wilde bijen. Zij hebben namelijk zogeheten co-evolutionaire relaties ontwikkeld met inheemse planten. Dat betekent dat sommige planten afhankelijk zijn geworden van specifieke bijensoorten voor hun bestuiving – en dus voor het produceren van zaden en vruchten en uiteindelijk hun voortplanting. 
 
Bijvoorbeeld Duizendblad, Bolderik, Korenbloem, Akelei, Knoopkruid, Wilde peen, Slangenkruid, Grote engelwortel, Sint-Janskruid, Grote kaardenbol, Akkerklokje, Vlasbekje, Grote kattenstaart, Muskuskaasjeskruid, Wilde marjolein, Grote klaproos, Dagkoekoeksbloem, Duifkruid, Rode klaver, Lange ereprijs zijn inheemse soorten. 
Inheemse zaden zijn bijvoorbeeld bij De Cruydhoeck te bestellen. 
 
Vergroot de biodiversiteit in jouw tuin. Kom in actie en zaai mee! Inheemse zaaiweek: 25 september t/m 1 oktober 2023.

Annemiek, tuin 23
 
 
 
Bron: De redactie van Gardeners’ World
 

Honing

foto: Annet Coumou

Vandaag hebben we met imker Simon een aantal ramen ‘Zonnehoekhoning’ uit de bijenkasten gehaald. De rest van de honing houden de bijen zelf als wintervoorraad. Jammer genoeg was er een technisch probleem met de slingeraar waardoor deze honing door Simon in Groningen geslingerd gaat worden. Simon had eigen honing bij zich die al te koop is bij Annet (06-41105433). Koolzaadhoning en voorjaarshoning uit Groningen. Ook zijn er aantal potten bijenpollen te koop, ook uit Groningen. Het zijn potten van 250 gram voor 7 euro per stuk. De voorjaarshoning is er ook in kleinere potjes voor 5 euro. Zodra onze eigen honing beschikbaar is komt er een nieuw bericht op het blog.

Annet, tuin 46

Maai Mei Niet!

foto: Annemiek van der Meer
Heb je een stukje gras in je tuin? Laat dan eens een deel ongemoeid of maai het wat minder vaak. Je zult zien dat het gras op sommige plekken flink lang kan worden. Maar waar je vaak loopt wordt het helemaal niet zo hoog. Door niet of minder vaak te maaien krijg je veel meer bloemen in je tuin. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar na een paar seizoenen zie je je tuin veranderen. Er komen steeds meer madeliefjes, paardenbloemen, hondsdraf, speenkruid, ereprijs en met een beetje geluk pinksterbloemen. Zo ontstaat er meer variatie met warme en koude plekjes. Daar profiteren insecten van. Met al die bloemen is er een overvloed aan nectar en stuifmeel en zijn er genoeg plekjes om te schuilen.
 

Insecten hebben baat bij meer bloemen
Het aantal insecten neemt al jaren drastisch af. Eén van de redenen is dat er niet genoeg voedsel voor ze is. Ander maaibeleid helpt daarbij. Er wordt sinds enkele jaren over gesproken om in mei niet te maaien. In landen om ons heen is dat al langer het geval. Mei 2022 wordt het ook in Nederland op grotere schaal omarmd. De Bijenstichting, Flora van Nederland en Stichting Steenbreek roepen nu met de campagne Maai Mei Niet! iedereen in Nederland op om minder te maaien in de maand mei.

Annemiek, tuin 23
Bronnen: Maai Mei Niet!, en Natuurmonumenten bioloog Astrid Schoenmaker

Nieuwe bijenvolkjes

foto: Annet Coumou

Imker Simon heeft ons bijenveldje tijdelijk ingericht voor het opkweken van nieuwe volkjes. In de kleine kastjes zit een bevruchte jonge koningin met wat werkster bijen.

De bedoeling is dat ze in de nazomer en herfst nog genoeg bloemen kunnen vinden om uit te groeien tot een volk dat de winter kan doorstaan. Voor de winter neemt Simon deze volken weer mee naar Groningen.

Annet, tuin 46

Groene woensdag voor het 4e Gymnasium

foto: Annet Coumou

Vorige week kwamen zes derde klassen van het Vierde om de beurt naar Zonnehoek in het kader van hun ‘groene woensdag’.

Simon, onze imker, was daarvoor gekomen met allerlei materiaal. De leerlingen kregen een praatje van Simon over bijen, proefden honing en maakten met Grada en Marietje een kaars van bijenwas. Het was een drukke middag die toch gesmeerd liep. 
Annet, tuin 46

 

foto’s: Grada Peskens (l) en Marietje van der Leest (r)