Vogelkasten

foto: Margreet Bijpost

Tijdens een oktober-werkbeurt zijn de nestkasten schoongemaakt. In een paar ervan zaten nesten. Een van die nesten was zelfs 3 etages hoog.

Het is een goed idee om de nestkasten op je tuin schoon te maken. Dan kunnen de vogels de schone kast als schuilplek in de winter gebruiken, en als nestplek voor volgend jaar.

Zie deze link

Groet, Margreet Bijpost (tuin 47)

Ook leuk… bodemdierendagen

illustratie: Ernst Haeckel

Van 22 september t/m 8 oktober worden de bodemdierendagen gehouden.

Zoek uit wat er leeft op en onder de grond en geef je waarnemingen door via www.bodemdierendagen.nl. Wil je je als groep aanmelden? Dat kan ook via dezelfde website.

Geen idee wat er rondkruipt? Kijk op deze website bij de tips voor een bescheiden selectie van welke bodemdieren er allemaal kunnen voorkomen.

Inheems in de tuin

foto: Annemiek van der Meer
Wist jij dat het najaar het beste moment is om inheemse zaden te zaaien? Planten in de natuur laten in de nazomer en het najaar hun zaad vallen. Deze natuurlijke zaadval is er niet voor niets! De zaden van sommige planten zijn berekend op een koude periode. De zaadjes wachten in feite af tot het voorjaar komt en ze kunnen gaan kiemen. Komt er geen koude periode, dan kiemen de zaden niet goed. Weer andere planten ontkiemen in de herfst en gaan als plantje de winter in. Dat inheemse planten extra belangrijk zijn om de biodiversiteit te vergroten? 
 
Inheemse planten zijn soorten die van nature voorkomen in een bepaalde regio en zich al heel lang in dat gebied geëvolueerd hebben. Daardoor zijn ze helemaal aangepast aan de lokale omstandigheden en leven ze nauw samen met inheemse insecten, die zich op hun beurt helemaal aan deze planten hebben aangepast. Inheemse planten en insecten Inheemse planten leveren een onschatbare bijdrage aan het behoud van het ecologische evenwicht in een gebied. Bovendien zijn ze onmisbaar bij de voortplanting van veel insecten, waaronder bijen. Maar ze leveren nog veel meer voordelen op voor inheemse insecten. Een van die voordelen is hun voedingswaarde. Doordat inheemse planten zich in harmonie hebben ontwikkeld met de inheemse insectensoorten zijn ze een voedselbron die perfect is afgestemd op de behoeften van die insecten. Bijen in het bijzonder zijn voor hun voeding sterk afhankelijk van nectar en stuifmeel van bloemen. Verschillende bijen soorten hebben zich zelfs gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van specifieke inheemse planten. Een goed voorbeeld is de klokjesdikpoot, die alleen op klokjes (Campanula) vliegt. Zonder deze plantensoort wordt hij niet voorzien van de benodigde eiwitten en voedingsstoffen om te overleven en zich voort te planten. Maar ook diverse inheemse vlinders hebben specifieke planten nodig die zijn afgestemd op hun levenscyclus. Kunnen zij niet de juiste waardplanten vinden waarop ze hun eitjes kunnen leggen en die hun rupsen kunnen voeden, dan zullen er steeds minder van deze vlinders komen.
 
Het belang van inheemse planten
Inheemse planten en wilde bijen zijn onmisbaar voor de biodiversiteit en de bestuiving van bloeiende planten. Andersom profiteren ook inheemse planten van ‘hun’ specifieke bestuivers. Ongeveer 80% van inheemse planten is voor de voortplanting afhankelijk van bestuiving door insecten. Hierbij is een hoofdrol weggelegd voor wilde bijen. Zij hebben namelijk zogeheten co-evolutionaire relaties ontwikkeld met inheemse planten. Dat betekent dat sommige planten afhankelijk zijn geworden van specifieke bijensoorten voor hun bestuiving – en dus voor het produceren van zaden en vruchten en uiteindelijk hun voortplanting. 
 
Bijvoorbeeld Duizendblad, Bolderik, Korenbloem, Akelei, Knoopkruid, Wilde peen, Slangenkruid, Grote engelwortel, Sint-Janskruid, Grote kaardenbol, Akkerklokje, Vlasbekje, Grote kattenstaart, Muskuskaasjeskruid, Wilde marjolein, Grote klaproos, Dagkoekoeksbloem, Duifkruid, Rode klaver, Lange ereprijs zijn inheemse soorten. 
Inheemse zaden zijn bijvoorbeeld bij De Cruydhoeck te bestellen. 
 
Vergroot de biodiversiteit in jouw tuin. Kom in actie en zaai mee! Inheemse zaaiweek: 25 september t/m 1 oktober 2023.

Annemiek, tuin 23
 
 
 
Bron: De redactie van Gardeners’ World
 

Vlasbekuiltje: rups van een zeldzame nachtvlinder (een rode lijst soort)

foto: Saar Muller

Gisteren in tuin 40 twee prachtige rupsen, elk op een akkerleeuwenbek. Bang dat ik ze schadelijk waren (ik heb een moestuin) geprobeerd te vinden wat het zijn. En het blijkt iets heel bijzonders: de rupsen van een zeldzame nachtvlinder, het Vlasbekuiltje. Een soort die zelfs op de rode lijst staat. Lang leven natuurgebied Zonnehoek!

Saar Muller, tuin 40

Niet de rattenvanger van Hamelen maar de rattenvanger van Zonnehoek…

foto’s: Grada Peskens
Marietje en ik zagen maandag hoe een reiger een rat te grazen nam. 
Hij speelde er eerst mee, daarna ging de rat met huid en haar naar binnen. 
Hij kreeg hem niet echt weg, en vloog daarna naar de sloot om hem weg te spoelen. 
Even later liep de reiger via Harald, mij en de tuin van Jacqueline te loeren op nog zo’n smakelijke hap, eh rat. 

Grada, tuin 32

Ratten en Zonnehoek

foto: Zeynel Cebeci

Kan er iets gedaan worden aan de ratten op Zonnehoek? Dat gaat helaas niet lukken. Zonnehoek is namelijk de ideale woonomgeving voor ratten. Bovendien zijn er niet alleen op Zonnehoek maar in heel Amsterdam veel ratten.

In het Parool is op 22 oktober jl. een overzichtsartikel verschenen dat het probleem en de mogelijkheden bespreekt. In huis bestrijden kan, maar op een locatie als Zonnehoek lukt dat niet. We zorgen met onze tuinen en het groen voor de ideale woonomgeving voor ratten. Verdelgen kan niet zonder ook aan vogels en zoogdieren (zoals nuttige egels) schade toe te brengen. Levend vangen en afvoeren is dweilen met de kraan open door de vele ratten in de wijde omgeving.

Het Paroolartikel vat het als volgt samen: “We zullen moeten accepteren dat ratten erbij horen. Want we willen ook graag in een groene stad leven. Ons acceptatieniveau is scheefgegroeid. De rat heeft een erg slecht imago. Dat komt vooral door die lange zwarte staart. Die ziet er nu eenmaal niet uit als die van een eekhoorn.”

We zullen dus ook moeten leven met het kleine risico dat ratten met zich mee brengen: de ziekte van Weil. Het RIVM geeft adviezen voor mensen die in met urine/uitwerpselen van ratten in aanraking kunnen komen. Je kunt via beschadigde huid of slijmvliezen besmet worden met de ziekte van Weil. Om de kans op een besmetting te verkleinen is het advies om handschoenen te dragen en/of goed met zeep de handen te wassen.

Het artikel uit het Parool hangt in het clubhuis.
https://www.parool.nl/amsterdam/ratten-overspoelen-amsterdam-een-vuilcontainer-is-een-feestmaal~b2252925/

Namens het bestuur, 
Saar Muller