Kluskaarten

kluskaarten

foto: Marijn Kloosterboer

Beste tuinders van Zonnehoek,

 

Op onze jaarvergadering van afgelopen zondag zijn er voor het tuinseizoen 2019  KLUSKAARTEN geïntroduceerd.

Naast het gewone Algemeen Werk zijn er nu eenmaal altijd extra klussen, die we ook in gezamenlijkheid moeten doen.

Voor degene die niet aanwezig waren is dit een eerste oriëntatie – tijdens het algemeen werk zal verdere informatie worden gedeeld.

 

Wij roepen alle tuinders op om zich op te geven voor één of meer van deze klussen !!!

De KLUSKAARTEN hangen in het clubhuis, je kunt er zó je naam opzetten…

 

Samen maken we Zonnehoek een mooi natuurlijk en gastvrij park.

Het Bestuur

Bezoek eerste klassen biologie 4e gymnasium

Bericht van Marianne, tuin 21

Afgelopen dinsdag zijn de eerste rondleidingen begonnen voor de eerste klassen biologie van het 4e gymnasium. 

De kinderen zijn verdeeld in drie groepen per bezoek en hebben vervolgens met drie vrijwilligers vijf verschillende locaties op het park bezocht.
 
De lesstof over het onderwerp planten is vertaald naar de situatie op Zonnehoek. Aan de hand van een handleiding met een inhoudelijke toelichting op de thema’s per locatie hebben  de vrijwilligers zich voorbereid en hebben zo de leerlingen een indruk kunnen geven over wat natuurlijk tuinieren inhoudt en over het reilen en zeilen van een volkstuincomplex.

 

Op het eind van ieder bezoek werd een pot honing aan de docent overhandigd, die zij samen met de kinderen op toastjes gaat oppeuzelen, misschien wel op een stuk grasveld op Zonnehoek.

 
Aanstaande donderdag komen er nog twee groepen en op vrijdag de laatste.
 
Dit gymnasium-project is een eerste initiatief gericht op educatieve publieksaktiviteiten.
 
Marianne van Steekelenburg
 

Publieksaktiviteiten op Zonnehoek

Bericht van Marianne, tuin 21

Beste Tuinders,

Zoals op de laatste ALV- vergadering van 2 april jl. is besproken, zullen er meer publieksaktiviteiten moeten worden georganiseerd om het bestaan van Zonnehoek te legitimeren bij de op onze dure grond azende partijen. Dat betekent dat wij de functie voor onze buurt aannemelijk moeten maken. Het is niet voldoende om uit te leggen dat het voor de 70 tuinen bezittende tuinders van groot belang is om met de handen in de aarde te kunnen wroeten en niet bespoten groenten uit eigen moestuin te kunnen eten.

Lees verder