Oproep meting waterkwaliteit Zonnehoek

We vragen ons op Zonnehoek al een poosje af hoe het is gesteld met de kwaliteit van het oppervlaktewater in de omringende sloten.
Stichting Natuur en Milieu organiseert een burgeronderzoek naar de waterkwaliteit. We kunnen onze sloten nomineren voor zo’n wateronderzoek. 
Als individuele tuinder kun je meedoen op https://natuurenmilieu.nl/watermonsters/ Zoek ons tuinpark en breng het rode markeerpunt naar het deel van de sloot dicht bij je eigen tuin.
Als veel tuinders dit doen, hebben we kans dat enthousiaste amateurs de sloten gaan onderzoeken. 
En misschien kunnen wij met de gegevens de Gemeente stimuleren het baggerwerk uit te voeren.
Je kunt je ook opgeven als onderzoeker via https://natuurenmilieu.nl/publicatie/citizen-science-project-watermonsters
Daar gaat een korte cursus aan vooraf. Inschrijving hiervoor kan tot donderdag 30 juni.


Greetje van Drooge

Water

foto: Marijn Kloosterboer

Hallo,
Ik heb bij mij de laatste weken de watermeter stand bijgehouden. Deze blijft constant op 80 staan dus die lekt niet!
Wel zoek ik een loodgieter om mijn waterleiding cq kraan te repareren. Weet iemand een goede reparateur of loodgieter?
Bedankt
Mia tuin 44

Volgende stap waterleiding

foto: Saar Muller

Je kunt je kraan op de zomerstand zetten. Let er dan vooral op dat je het groene aftapkraantje heel goed dicht draait. Zorg er ook voor dat de put gemakkelijk te vinden en goed toegankelijk is.
En misschien zal in de komende tijd het water af en toe worden afgesloten.


De afgelopen tijd hebben we met hulp van verschillende tuinders gezocht naar lekken in de waterleiding. We zien dat de kwaliteit van veel kranen matig tot slecht is. 
Na de droge periode in maart lekte uit zeker zes tuinen water weg. De kranen lijken door ouderdom niet betrouwbaar meer. Toen we deze kranen goed hadden afgesloten, was het waterverlies een stuk minder maar nog niet helemaal. 
Helaas lekte het na een paar dagen weer veel meer. Op dit moment verliezen we ongeveer voor € 800 euro water per jaar. 
De afgelopen periode heeft het hard geregend. De tonnen staan vol, waardoor niet te zien is waar nog andere lekkages zijn. Daarnaast blijkt dat de verdeelkranen waarmee we water op de verschillende delen van het complex kunnen aan- en afsluiten vaak ook niet op orde zijn. Het waterverlies is gelukkig niet meer zo groot als in december. De centrale hoofdkraan staat nu weer open. 
We houden het waterverlies goed in de gaten en hebben hulp nodig van tuinders met kracht in hun handen.
Mocht het waterverlies opnieuw te hoog worden, dan beoordelen we of het water ’s avonds of eventueel voor langere periodes weer wordt afgesloten. Het clubhuis willen we graag van water blijven voorzien. Als het droger is, gaat de loodgieter verder met de werkzaamheden en wordt het water tijdelijk afgesloten. We zijn terughoudend in het laten uitvoeren van dure reparaties aan de bestaande oude waterleidingsysteem, omdat het er nu naar uit ziet dat grote delen van de waterleiding aan vernieuwing toe zijn. 
Mail ons gerust als je kracht in je handen hebt of als je vragen hebt over deze informatie via info@zonnehoekamsterdam.nl
Het bestuur

Tuinnummers op paaltje bij tuinhekje

foto’s: Grada Peskens

Op veel tuinen zij de nummers niet meer te lezen. Dit is onhandig. We zijn nu bv bezig om het waterlek op te sporen en lopen de waterputten op de tuinen na. Het maakt het een stuk makkelijker als er tuin nummers zijn. Ook als er een tuinschouw is, maakt dat het een stuk makkelijker…
Dus, alle tuinders met een ontbrekend/onleesbaar nummer worden vriendelijk gevraagd om daar wat aan te doen!
Grada, tuin 32

Eerste stapje waterleiding

Vandaag heeft de loodgieter in de put bij het clubhuis een deel van de leiding kunnen vernieuwen. Dat was niet eenvoudig en heeft zo’n vijf uur in beslag genomen.
Verdere onderzoeken en vervolgacties zijn nodig. Er is water in het clubhuis maar op de tuinen dus nog niet. We houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Het bestuur

Voortgang waterleiding

foto: Marijn Kloosterboer

Het zou heel fijn en handig zijn als we op de tuinen weer water kunnen gebruiken. Maar zoals je weet is de leiding al een poos afgesloten (behalve van het clubhuis) omdat er te veel water weglekt. 
Om te weten waar de lekkages zijn, is meer onderzoek nodig.
Nu de buitentemperatuur hoger is en het minder blubberig is in de putten, worden als eerste stap een aantal belangrijke defecte hoofdkranen vervangen. Dat gebeurt maandag.  Daarna kijken we wat de volgende stap kan zijn. We hopen natuurlijk dat het probleem meevalt. Zodra er iets aan de situatie verandert, hoor je dat van ons.

Het bestuur

NB: Verzocht wordt om nog steeds de hoofdkraan op de tuin dicht te laten en de aftapkraan open (de wintertoestand).

Water Zonnehoek afgesloten

Aan de watermeter zagen we dat er een of meer zorgwekkende lekkages zijn. Water stroomt nutteloos weg.
Daarom is de hoofdkraan afgesloten en kunnen de toiletten niet meer worden gebruikt.

Hoewel het nu niet vriest, is het belangrijk dat de buitenkranen van alle tuinen afgesloten blijven. Het is nog niet duidelijk waar de lekken precies zitten. Daarom is verder onderzoek nodig zonder meer water te verspillen. Er is inmiddels al heel wat speur- en graafwerk verzet door verschillende tuinders. 
We doen een beroep op je zodra dat nodig is. We houden je op de hoogte.

Het bestuur

Stroeve buitenkranen in ton?

foto: Max Pixel

Beste tuinder,
Heb je ook moeite met het open- en dichtdraaien van de kraantjes in het tonnetje met het oranje deksel?
Om wateroverlast in/na de vorstperiode te voorkomen, willen we inventariseren welke tuinders hier problemen mee hebben om daarna het probleem op te lossen.
Aan de hand van de aanmeldingen gaan wij een offerte opvragen bij een betrouwbaar bedrijf.
Let op: De kosten voor reparatie of vervanging zijn voor eigen rekening.
Het is nu dus nog niet duidelijk hoe hoog de kosten zijn.
Je kunt je bij mij aanmelden via annette.visser4@gmail.com
Ik hoop snel van je te horen. Daarna hoor je meer.
Groetjes,
Annette Visser
Tuin 61