Nieuwe plannen van de gemeente

Bericht van Marijn, tuin 69

De gemeente heeft plannen vrijgegeven voor een grote nieuwe woonwijk in de havens: Haven-Stad.
Ons tuinpark wordt daarin getransformeerd tot een  “stedelijk park dat voor iedereen toegankelijk is en waar culturele voorzieningen kunnen worden geprogrammeerd”.

 

In deze pdf staan de plannen voor Zonnehoek, onder andere op pagina 112.

 

Stop de Bouwwoede

Bericht van Volkstuinparken Sloterdijkermeer en Nut&Genoegen

FOTO-05-nieuwbouw-gezien-vanaf-ING-toren

Zoals u misschien weet, worden de panden aan de Haarlemmerweg waaruit de ING is vertrokken omgebouwd tot (dure) woningen en wil de ontwikkelaar op het aansluitende parkeerterrein een torenflat zetten. De volkstuinders van Sloterdijkermeer en Nut&Genoegen volgen de ontwikkelingen op dit voormalig ING-terrein op de voet en met argusogen. Niet alleen in verband met de gevolgen van wind, schaduw en veranderingen in water- en bodemgesteldheid. Maar ook omdat we sterk de indruk hebben dat de enorme (nieuw)bouwplannen in allerlei vormen leiden tot aantastingen van het hele Westerpark, en dat de oplossing voor de behoefte aan extra groenvoorzieningen, die alle nieuwe bewoners zullen hebben, dan maar op de tuinparken gevonden moet worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het groen moet versterkt worden, niet afgekloven. En dat niet alleen voor de tuinders, maar juist ook voor alle Amsterdammers.
 

Omdat de bouwplannen op dit terrein de eerste zijn van nog heel veel meer die zullen volgen, is het van belang dat we juist nu onze stem laten horen.
 

Samen met betrokken buurtbewoners vinden we dat deze plannen op een aantal punten echt verbeterd moeten, maar ook kunnen worden – zie de website www.westerparkgroen.nl voor meer informatie, argumenten en alternatieven.
 

De komende weken staan in het teken van een manifestatie met toeters en bellen op zondag 25 september 14.00-17.00 uur op het parkeerterrein naast de voormalige ING-toren, recht tegenover de Bos en Lommerweg.
 

 
Teken de petitie
Like ons op Facebook
Event-pagina:  https://www.facebook.com/events/100408260416796/

 

Voor meer informatie: mail Eric van der Putten: ericputten@gmail.com, of bel Katrien de Klein 06-29513892.

Amstelglorie

Beste tuinders, Een uiterst -misschien wat lang- maar zeer informatief filmpje over de bedreiging van Volkstuinpark Amstelglorie. De woordvoerder geeft talrijke argumenten om het volkstuinpark te behouden, argumenten die ook voor ons gelden. Het gaat ook over de oprukkende stad en Koers 2025 waarover eerder Hilly een bericht verstuurde. Beluister hoe Amstelglorie zich profileert om haar bestaan te verantwoorden en te bevechten. En nogmaals… teken ook de petitie,

 

Marianne, tuin 21

 

Koers 2025

Bericht van het bestuur

IMG_8840

Goedemiddag leden van de Bond van Volkstuinders,

Zojuist is er een bericht geplaatst op de website van de Bond van Volkstuinders. Hierbij informeren wij u ook via de mail.

 

Op woensdagmiddag 15 juni 2016 vond op het stadhuis van Amsterdam de raadscommissie Ruimtelijke Ordening plaats waarin gesproken is over Koers 2025. In Koers 2025 worden verschillende locaties aangewezen voor mogelijke woningbouw in Amsterdam.

 

De tuinparken Ons Buiten en Amstelglorie zijn twee van deze locaties. Naast vertegenwoordigers en bezorgde tuinders van deze parken heeft Okke Peijters namens de Bond van Volkstuinders ingesproken en een hartstochtelijke pleidooi gehouden om af te zien van woningbouw op de volkstuinparken van Amsterdam.

 

Dit pleidooi is in de bijlage te lezen.
Op deze middag werd ook door tuinpark Amstelglorie bekendgemaakt dat er een petitie is gestart waarin aan de gemeenteraad van Amsterdam verzocht wordt Amstelglorie te behouden. Inmiddels hebben meer dan 6.000 personen deze petitie ondertekend.
De Bond van Volkstuinders ondersteunt deze petitie uiteraard van harte en verzoekt al zijn leden en sympathisanten deze petitie mee te ondertekenen. Help mee onze volkstuinparken te behouden!

 

De petitie vindt u hier:
https://petities.nl/petitions/geen-woonwijk-op-tuinpark-amstelglorie

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het Bondsbestuur,
Okke Peijters
Voorzitter Bond van Volkstuinders

 

Volendammerweg 301
1027 EA Amsterdam
020-6132893