Tuinen van de stad

tip van Désirée Crommelin, aspirant lid en tuinmaatje, tuin 25
Dinsdag 25 mei, 20:30 uur. Pakhuis de Zwijger. Niet alleen stadsparken en -bossen zijn belangrijk voor een groene stad; ook onze eigen tuinen en volkstuinen helpen om de biodiversiteit, waterberging, koelte, lokale voedselproductie en CO2-opslag van de stad op orde te houden. Wat helpt mensen om hun tuin te vergroenen? En wat willen we met de volkstuinen die onder druk staan vanwege de vraag naar nieuwe woningen? Een indringend gesprek over de toekomst van de tuinen van de stad.

Lees hier verder.

Lezing over de symboliek van planten en bloemen in de kunst

Bericht van Tuinpark Buikslotermeer

De symboliek van planten en bloemen in de kunst

Lezing door Krzysztof Dobrowolski-Onclin [1] 

Maria heeft een lelie, prins Bernhard een anjer en de nationale plant van Nieuw-Zeeland is een varen. Planten en bloemen nemen in de cultuur een belangrijke plaats in als het om symboliek gaat. In deze lezing zult u zien en horen welke betekenissen planten in de kunst innemen en welke rol ze er kunnen spelen. Nu eens is het pure decoratie, dan weer duidt een akelei op de Heilige Geest en een boom op een diepere moraal.

 

Een tipje van de sluier willen we alvast oplichten. Al die betekenissen zijn er door ons, de mensen dus, in gelegd. Een appel heeft van nature niets met de zondeval te maken en een tulp niets met geldverspilling. In de kunst komt u het echter allemaal tegen.

 

We willen u ook iets beloven, namelijk dat u een schilderij als ‘Het rijk van Flora’ van Nicolas Poussin na de lezing beter zult begrijpen.

Clubhuis Tuinpark Buikslotermeer
Aanvang: 19.00 uur
Toegang € 5.
Wanneer: Zaterdag 15 juni 2019
Graag vooraf aanmelden via bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl

 

[1] Krzysztof Dobrowolski-Onclin van Bureau Boeiend is cum laude afgestudeerd in de kunstgeschiedenis en Franse letterkunde en heeft aan de universiteiten van Amsterdam, Parijs en Krakau gestudeerd. Sinds 2006 geeft hij cursussen en lezingen over kunstgeschiedenis zonder zich tot een specialisme of een onderwerp te beperken.

Van volkstuin tot tuinpark – Pakhuis de Zwijger

Tip van Marianne, tuin 21

volkstuin

foto: Marijn Kloosterboer

De volkstuinen zijn al meer dan een eeuw onderdeel van de stad Amsterdam. Velen met een sterke community, idyllische tuinen en bijzondere huisjes. Hoogwaardig en voldoende publiek groen is van cruciaal belang voor de leefbaarheid in onze alsmaar verdichtende stad en de huidige volkstuinparken bieden hiervoor kansen. Hoe hebben volkstuinen zich de afgelopen eeuw ontwikkeld? Voor welke opgave staan we momenteel met een groeiende stad? En hoe kan de betekenis van de volkstuinparken voor de Amsterdammers hierbij groter worden? We laten ons inspireren met voorbeelden hoe volkstuinparken zich ontwikkelen tot tuinparken en gaan in gesprek over een tuin voor iedereen.
Lees hier meer.

 

Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam

 

Vandaag (woensdag 5 September), 20.00 uur
IJ Zaal
Pay as you like

Wat kunnen we leren van China op het vlak van de Organische landbouw?

Lezing: Organische landbouw in China, toen en nu

Wanneer het over milieu, landbouw en voedselveiligheid gaat, komt China bijna altijd negatief in het nieuws. Opmerkelijk, want tot in het begin van de 20e eeuw werd China nog gekenmerkt als een samenleving met een enorme landbouwcultuur. Documenten uit die tijd laten zien dat Chinese boeren landbouwmethodes hanteerden die niet veel verschilden van onze huidige opvattingen over organische landbouw. Methoden van irrigatie, her bebouwen van bossen, afval hergebruik, bodemherstel en cultiveren van gewassen zonder gebruik van kunstmatige mest waren ten minste vier eeuwen de normale gang van zaken. Deze landbouwmethoden reflecteerden een wereldbeeld dat de moderne mens tracht te ontwikkelen.

Lees verder

Bomen in de Jungle

Beste mensen van Tuinpark Zonnehoek,

 

Wij van Jungle Amsterdam, het nieuwe podium voor cultuur en duurzaamheid in de Tweede van Swindenstraat 26 (voormalig Muiderpoorttheater), organiseren op woensdag 8 februari een avond over wildplukken en stadslandbouw en wij zouden het heel leuk vinden als jullie daar ook bij zijn.

 

Met dank en vriendelijke groet,
Jannekee Jansen op de Haar

Vegetarische maaltijd & bomenwandeling met Hans Kaljee

maandag 20 juli, 18.00 en 20.00-21.30 uur
jubileumtent Nut & Genoegen
Sloterdijkerweg 22, 1014 BC (aan het Westerpark)

 

 image001

Vanwege de lustrumweek bij Nut & Genoegen, dat dit jaar maar liefst 95 jaar bestaat, zal de maandelijkse vegetarische maaltijd dit keer op maandag 20 juli om 18.00 uur worden aangeboden in de feesttent op het veld naast het clubhuis. Voor 8 euro krijg je ongelooflijk lekker en duurzaam eten. Je moet je wel tijdig opgeven via het mailadres: hugotheosuidgeest@hotmail.nl.

 

 Aansluitend zal om 20.00 uur bomendeskundige Hans Kaljee ons rondleiden langs alle bijzondere, opvallende en bezienswaardige bomen van het jubilerende volkstuinpark.

Voorgaande drie jaren heeft hij al gewezen op (onder andere) geënte paardenkastanjes, het leven in dode stammen, wilde peertjes langs de sloot, diverse soorten iepen, klimplanten, wortelgroei en boomkruinen in Sloterdijkermeer, maar er valt nog heel veel meer te vertellen over blad en bast, zin en onzin, nut en genoegen van al die bomen waar onze parken vol mee staan. En vertellen kan Kaljee goed en enthousiast.

 

Hans Kaljee is onder meer bomenconsulent bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam.

 

De bomenwandeling start bij het clubhuis van volkstuinpark Nut&Genoegen, Sloterdijkerweg 22, 1014 CB (aan het Westerpark), waar na afloop in de feesttent vast nog wat kan worden gedronken. Voor de (voor iedereen toegankelijke, gratis) bomenwandeling hoef je je vooraf niet aan te melden.

 

Presentatie volkstuinen internationaal

Bericht van Paula van der Pol, tuin 60

Tuinpark Ons Buiten

Beste allemaal,

Graag maken wij u attent op de Presentatie volkstuinen internationaal die op zondag 1 maart in het Verenigingsgebouw van Tuinpark Ons Buiten wordt getoond. Wij zouden u dan graag ontmoeten.
Er zijn geen kosten aan verbonden en er is gratis parkeerruimte.

 

Presentatie volkstuinen internationaal

Op zondag 1 maart 2015 vanaf 13.30 uur wordt in de zaal van ons Verenigingsgebouw op tuinpark Ons Buiten een presentatie gegeven van films die zijn gemaakt door volkstuinorganisaties in verschillende landen. De films zijn getoond tijdens het internationaal congres Focus on Allotments wat gehouden is in augustus 2014 in Utrecht.

De organisatie was in handen van het AVVN. Wij mogen dit beeldmateriaal van het AVVN vertonen zodat geïnteresseerden er kennis van kunnen nemen. Het is heel bijzonder om te zien hoe volkstuinparken in andere landen zijn georganiseerd. Er zijn uiteraard veel overeenkomsten, maar ook bijzondere verschillen. Wat ze zeker gemeen hebben is de liefde voor de natuur en voor alles wat groeit en bloeit. In sommige landen worden volkstuinen alleen gebruikt om groente te kunnen verbouwen, soms mag er een huisje worden geplaatst maar niet altijd mag je er overnachten. Het is in ieder geval heel duidelijk dat er alleen in Europa al miljoenen mensen zijn die gebruik maken van een volkstuin.

In de bijdrage van Chris Zijdeveld, voorzitter van het AVVN, wordt duidelijk dat er veel mooie initiatieven zijn op volkstuinparken waarbij het belang van de leden juist niet voorop staat. Volkstuinparken vervullen een belangrijke maatschappelijke functie.
Kom dus op zondag 1 maart naar Ons Buiten en laat u verrassen door de beelden. Uiteraard zorgen wij voor een drankje en een hapje. Er is volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Wij zouden het ook bijzonder op prijsstellen wanneer tuinders van andere volkstuinparken deze middag bijwonen. Ook voor aspiranten (toekomstige tuinders) is het een leuke gelegenheid om zich te laten informeren.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Tuinpark Ons Buiten

Jan Pot voorzitter

06-10194968