Onvergetelijk bankje

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst konden we vertellen dat Zonnehoek €480,- had ontvangen voor het bijzondere bankje. Omdat dit ongeveer de kostprijs is, kunnen we binnenkort tot aanschaf van een bankje overgaan. Verschillende tuinders zeiden alsnog een bedragje te willen overmaken. Dat kan op NL82 RABO 03030 93412 van Zonnehoek BVV, onder vermelding van donatie bankje.
Zie ook het blogbericht van 15 december hierover waarin e.e.a. wordt toegelicht.

Hartelijke bedankt voor je bijdrage.

Het bestuur

Nieuwjaarsborrel

Beste tuinders,

Hierbij nodigen we alle Zonnehoekers uit voor de Nieuwjaarsborrel in het clubhuis op zondagmiddag 8 januari 2023. Vanaf 14:30 uur toasten we op het nieuwe jaar.

Laat je het weten als je wilt komen? En of je graag vlees dan wel vegetarisch eet. Dan zorgen wij dat er genoeg hapjes en drankjes zijn voor iedereen! Aanmelden kan via de comments onder dit bericht, of per mail: blog@zonnehoekamsterdam.nl

2023

365 dagen
om
een egel te zien scharrelen
een parkiet te horen krijsen
de meerkoet te zien duiken
een wesp te horen knagen
de wilg te zien treuren
het grint te horen knarsen
compost te zien dampen
een tuinbuur te horen neuriën
365 dagen om van Zonnehoek te genieten.

We wensen alle tuinders een mooi 2023 toe.
En hopen je te zien bij de Nieuwjaarsborrel
op zondag 8 januari vanaf 14.30 uur.

Het bestuur van Zonnehoek
GeertGreetjeMarijnRiniSaar

Een onvergetelijk bankje

foto: Hanneke de Wijs

Na het overlijden van Tineke Groot en Jan Steenhagen dit jaar ontstond bij een groepje tuinders het idee om samen een bankje aan te schaffen en dit op een mooie plek voorbij de dijk te plaatsen.
Wie wil, kan daar lekker zitten om gedachten te laten komen en gaan. Het houten bankje dat we op het oog hebben kost ongeveer € 450,- en wordt gemaakt in Amsterdam-Noord.
Om het te kunnen kopen, vragen we elke tuinder die dat wil, een bedrag van € 5,- over te maken naar bankrekening NL82 RABO 03030 93412 van Zonnehoek BVV onder vermelding van donatie Bankje.
Een hoger bedrag mag natuurlijk ook; graag zelfs. Als de donaties niet toereikend zijn, dan wordt het tekort door Zonnehoek aangevuld. Op dit idee is tijdens de ledenvergadering positief gereageerd.
Mochten de donaties het benodigde bedrag overtreffen dan bouwen we hiermee extra reserves op voor het onderhoud van Zonnehoek.
Tijdens de Nieuwjaarsborrel van zondag 8 januari 2023 hoor je meer over de stand van zaken.
Alvast hartelijk bedankt voor je gulle gift.
Het bestuur

Ratten en Zonnehoek

foto: Zeynel Cebeci

Kan er iets gedaan worden aan de ratten op Zonnehoek? Dat gaat helaas niet lukken. Zonnehoek is namelijk de ideale woonomgeving voor ratten. Bovendien zijn er niet alleen op Zonnehoek maar in heel Amsterdam veel ratten.

In het Parool is op 22 oktober jl. een overzichtsartikel verschenen dat het probleem en de mogelijkheden bespreekt. In huis bestrijden kan, maar op een locatie als Zonnehoek lukt dat niet. We zorgen met onze tuinen en het groen voor de ideale woonomgeving voor ratten. Verdelgen kan niet zonder ook aan vogels en zoogdieren (zoals nuttige egels) schade toe te brengen. Levend vangen en afvoeren is dweilen met de kraan open door de vele ratten in de wijde omgeving.

Het Paroolartikel vat het als volgt samen: “We zullen moeten accepteren dat ratten erbij horen. Want we willen ook graag in een groene stad leven. Ons acceptatieniveau is scheefgegroeid. De rat heeft een erg slecht imago. Dat komt vooral door die lange zwarte staart. Die ziet er nu eenmaal niet uit als die van een eekhoorn.”

We zullen dus ook moeten leven met het kleine risico dat ratten met zich mee brengen: de ziekte van Weil. Het RIVM geeft adviezen voor mensen die in met urine/uitwerpselen van ratten in aanraking kunnen komen. Je kunt via beschadigde huid of slijmvliezen besmet worden met de ziekte van Weil. Om de kans op een besmetting te verkleinen is het advies om handschoenen te dragen en/of goed met zeep de handen te wassen.

Het artikel uit het Parool hangt in het clubhuis.
https://www.parool.nl/amsterdam/ratten-overspoelen-amsterdam-een-vuilcontainer-is-een-feestmaal~b2252925/

Namens het bestuur, 
Saar Muller

Hoe ben je een clown?

Grada van tuin 32 gaat binnenkort vertellen over haar leven als danser, musicus en theatervrouw. Ze studeerde aan de dansacademie en de theaterschool en danste bij het Scapinoballet. Grada toerde met haar mentor, Jango Edwards, door Europa. In 2019 deed ze mee met Holland’s Got Talent. En dat is nog lang niet alles …
Nieuwsgierig naar haar story? Kom dan naar de huiskamerbijeenkomst van stadsdorp Westerpark in de Staatsliedenbuurt, aanstaande dinsdagmiddag 18 oktober om 15.00 uur. Als je je aanmeldt via activiteiten@stadsdorpwesterpark.nl ontvang je een bevestiging.

Greetje van Drooge

Eikels!

 Kevin en Olivia
foto: Elleke van Renesse

Dag collega-tuinders,
De varkens bij De Dierencapel (Bickersgracht) zijn gek op eikels.
Als iemand zin heeft een stelletje te rapen en die in een zak achter het hek van tuin 3 te zetten, dan maak je hen (en mij) helemaal blij! Ik raap natuurlijk ook, maar de varkens zeggen: hoe meer, hoe beter….
Bij voorbaat erg bedankt!


Elleke van Renesse
Tuin 3
06.14405707