Update Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid

foto: Paula van der Pol

Tip van Martin, tuin 22:
Huurverhoging volkstuinen voorlopig van de baan
De huurverhoging voor volkstuinen is voorlopig van de baan. Na een storm van protest heeft wethouder Marieke van Doorninck op het laatste nippertje besloten tot ‘een pas op de plaats’.
Lees hier verder in het Parool.

 

Verslag van Marianne, tuin 21

Wat een lange zit, gisteren, woensdagavond. Meer dan 100 sprekers die i.v.m. het grote aantal, ieder slechts 2 minuten spreektijd kregen om hun mening te geven over de uitvoeringsstrategie volkstuinen, die de gemeente Amsterdam uit haar mouw heeft geschud.

Ik vond onze Saar Muller, die insprak voor Zonnehoek een fantastische powervrouw met een goed uitgezocht onderbouwd verhaal. Jammer dat de tijd te kort was. Saar sprak op de tijdslijn in vanaf ongeveer 2.13 uur (2 uur +13 min). Het was duidelijk dat alle volkstuincomplexen zeer ontevreden waren met de gang van zaken en zich erg tekort gedaan voelden. Volkomen terecht! Ben erg benieuwd naar het vervolg!

Speciale Inspraakavond Volkstuinen

Bericht van het bestuur

foto: Jan Steenhagen

Op dinsdagavond 8 december is er een vergadering van de commissie Ruimte en Duurzaamheid die helemaal is gereserveerd voor insprekers bij de Nota Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid. 

Namens Zonnehoek zal er worden ingesproken.

Onze punten zijn: de onevenredige huurverhoging voor dagrecreatietuinen, en hoezo een fietspad parallel aan het bestaande Zonnehoekspad?

Vanuit de Bond en alle tuinparken zal een Beter Alternatief worden aangeboden. Zie bijlage.

 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/nieuws-gemeenteraad/2020/speciale-inspreekavond-volkstuinen/

Ongehoord

Bericht van het bestuur

“Ongehoord”, voelen de tuinparken zich: de gemeente gaat de “Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken” al vaststellen!

Deze zomer was een conceptversie gepubliceerd ( zie https://www.zonnehoekamsterdam.nl/zonnehoe/archives/4950, op deze pagina staat ook een uitvoerige uitleg).

Meteen daarna is door veel instanties (waaronder Zonnehoek) en tuinders hierop ingesproken (zie ‘commentaar Zonnehoek op volkstuinenbeleid Amsterdam’),  maar in de oktober/november versie die nu voor ons ligt, is er helaas weinig aangepast.

Wel is er iets meer ruimte voor individuele invulling, wat voor Zonnehoek wel erg belangrijk is, omdat het geen standaard park is.

Op 9 december wordt de definitieve versie besproken in de raadscommissie RO. Daarna vindt vaststelling plaats in de Gemeenteraad.

 

In de media is al de nodige aandacht besteed aan de nieuwe versie (o.a. artikelen in het Parool, in de Telegraaf), met name aan de sterk verhoogde huur.

De huur is niet alleen aanzienlijk hoger dan de huidige huur, maar voor Zonnehoek (en de andere dagrecreatieve parken en nutstuinen) is de berekeningswijze erg nadelig.

In de huur zit een korting verwerkt omdat ’s winters de tuinen niet gebruikt worden, en er is een korting voor de parken die de tuinen ’s nachts niet mogen gebruiken.

Ook betalen deze parken via deze huur mee aan het realiseren van rioleringen op de nachtrecreatieve parken.  

 

De commissievergadering wordt vooraf gegaan door een speciale inspraakavond (https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/790617/Inspreekavond%20%22Volkstuinen%22%2008-12-2020 , op deze site zijn ook alle stukken te vinden). 

Zonnehoek zal nogmaals inspreken op die 8e december en dan de hoogte van de huur voor dagrecreatief gebruik aankaarten.

 

Ook zal opheldering gevraagd worden over het fietspad dat door Zonnehoek zou moeten komen. Dit berust mogelijk op een fout in de plattegrond/kaarten (het gaat dan om het Zonnehoekspad dat langs onze tuinen loopt).

Voor de andere punten waarover deze zomer was ingesproken (de korte overgangstermijn bijvoorbeeld) zal gezamenlijk met andere tuinparken opnieuw worden ingesproken.

 

Tuinders die zelf ook iets willen doen, kunnen: 

Alle informatie is ook te vinden in de map die in het clubhuis ligt.

 

De pdf  ‘Commentaar Zonnehoek op volkstuinenbeleid Amsterdam’ staat hier.

Zienswijze Zonnehoek

zienswijze zonnehoek

foto: Marijn Kloosterboer

Met dank aan enkele actieve tuinders, is er een commentaar opgesteld en namens Zonnehoek gisteren ingediend bij de dienst Ruimte & Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam.

Dit naar aanleiding van de korte deadline tot inspraak, op de conceptnota “Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid” van 12 mei 2020.

In afwachting van het antwoord dat daar op zal volgen (september), is het verstandig om meteen te starten met het Plan van Aanpak voor ons Tuinpark.

Graag willen we alle tuinders oproepen zich hiervoor in te zetten; extra hulp is echt nodig.

Wie wil meedenken, en vooral meedoen – gewoon aanmelden bij het bestuur of ploegleiding!!

Het bestuur

 

Het commentaar is hier te lezen.