Zienswijze Zonnehoek

zienswijze zonnehoek

foto: Marijn Kloosterboer

Met dank aan enkele actieve tuinders, is er een commentaar opgesteld en namens Zonnehoek gisteren ingediend bij de dienst Ruimte & Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam.

Dit naar aanleiding van de korte deadline tot inspraak, op de conceptnota “Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid” van 12 mei 2020.

In afwachting van het antwoord dat daar op zal volgen (september), is het verstandig om meteen te starten met het Plan van Aanpak voor ons Tuinpark.

Graag willen we alle tuinders oproepen zich hiervoor in te zetten; extra hulp is echt nodig.

Wie wil meedenken, en vooral meedoen – gewoon aanmelden bij het bestuur of ploegleiding!!

Het bestuur

 

Het commentaar is hier te lezen.