Vleermuizen onderzoek

foto: Greetje van Drooge

Vleermuizen bij Zonnehoek
Deze zomer wordt onderzoek gedaan naar vleermuizen in de Amsterdamse volkstuinparken. Dit gebeurt in ongeveer de helft van de parken. In juni is bij ons een eerste telling gehouden. Er zijn maar liefst drie soorten gedetecteerd: gewone dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis.

Langer geleden zijn achter Zonnehoek, langs het Zonnehoekspad, ook al tellingen gedaan. De resultaten zijn te vinden op https://maps.amsterdam.nl/vleermuizen. Toen zijn daar twee soorten gevonden:  de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. De paal, die naast Zonnehoek bij de oversteek naar de Haparandaweg staat, blijkt een kast te zijn waarin vleermuizen kunnen overwinteren en slapen.


De komende weken wordt op Zonnehoek een tweede ronde gelopen. Daarnaast gaat men onderzoeken wat er voor de vleermuizen te eten is. Dit gebeurt met gele plakvellen op ongeveer A4 formaat, die op verschillende plaatsen worden opgehangen en rustig moeten blijven hangen.

Heb je vragen? Mail naar info@zonnehoekamsterdam.nl

Saar Muller