Vogelkasten

foto: Margreet Bijpost

Tijdens een oktober-werkbeurt zijn de nestkasten schoongemaakt. In een paar ervan zaten nesten. Een van die nesten was zelfs 3 etages hoog.

Het is een goed idee om de nestkasten op je tuin schoon te maken. Dan kunnen de vogels de schone kast als schuilplek in de winter gebruiken, en als nestplek voor volgend jaar.

Zie deze link

Groet, Margreet Bijpost (tuin 47)

Gierzwaluw

foto: Manou van der Noort

Deze gierzwaluw zat op de grond en kon niet meer weg vliegen. De man die de paden gaat renoveren vond ’m en heeft zijn leven gered.
Gierzwaluwen leven altijd in de lucht. Ze kunnen niet vanaf de grond weg vliegen.
Manou, tuin 54

Vogels luisteren

foto: Greetje van Drooge
Vrijdagavond 28 april vogels luisteren op Zonnehoek
Op vrijdagavond 28 april om 19.30 uur tot 21.00 uur neemt Margreet Bijpost (tuin 47) je mee over de paden van ons park om naar vogels te luisteren (en misschien te kijken). We beginnen voor het clubhuis en wandelen met maximaal acht mensen over Zonnehoek.
Meedoen? Meld je dan voor donderdagavond 27 april om 18.00 uur aan via info@zonnehoekamsterdam.nl 
Neem een verrekijker mee als je die hebt en kleed je warm aan. In het clubhuis is thee en koffie.
 
Het bestuur

Vogels op Zonnehoek, 23 april 7:00 – 8:30 uur

Heggemus foto: Imran Shah

Met een zeer select groepje luisterden en keken we naar vroege vogels.
We namen waar (vogelaars nemen waar; ook “horen is scoren”):
merel, winterkoning, houtduif, tortelduif, tjiftjaf, zwartkop, staartmees, halsbandparkiet, meerkoet, waterhoen, zanglijster, heggenmus, blauwe reiger, kauw, pimpelmees.


Voor de beginner op vogelgeluidengebied werkten de winterkoning, de tjiftjaf en de zwartkop goed mee. Veel herhaling van hun geluid.


Ik heb bij het leren van vogelgeluiden veel gehad aan ezelsbruggetjes. Hier zijn er een paar:

  • winterkoning, piepkleine vogel met hard geluid, “wekkertje” midden in zijn lied.
  • de houtduif doet “roe-kóé-koe-koe-koe”, te vertalen als: ik-bén-een-hout-duif (de tortelduif zegt “roe-kóe-koe”)
  • de zwartkop zingt melodieus, begint vaak binnensmonds tot hij zich herinnert wat de zangjuf zei: “met open bek!”
  • zanglijster. Maakt veel verschillende geluiden. Elk geluid herhaalt hij meestal 3 keer.
  • heggenmus klinkt als een kabouterkruiwagentje waarvan het wiel gesmeerd moet worden.


Op youtube staan veel vogels die zingen.
Bijvoorbeeld de zwartkop of de heggenmus.


Margreet Bijpost
tuin 47


Zwartkop foto: Yves Hoebeke