Jan

foto: Jan Steenhagen

Beste tuinders van Zonnehoek,
We willen je van het volgende op de hoogte stellen. Per vandaag heeft Jan Steenhagen afscheid genomen van het bestuur van Zonnehoek. Door zijn ziekte is Jan helaas niet meer in staat bestuurstaken op zich te nemen. In goed overleg zijn de belangrijkste zaken overgedragen. We wensen Jan en Hanneke veel sterkte en ook goede momenten in de komende tijd.

Het bestuur van Zonnehoek

Gasflessen en aarde

Voor gasflessen, zakken aarde e.d. kun je in de winterperiode bij Grada (tuin 32) terecht.
Je kunt haar bellen/appen voor een afspraak, als ze niet op Zonnehoek is. Het nummer hangt op het prikbord in het clubhuis.
Als de werkbeurten in maart weer beginnen, kan je het beste op zaterdag rond 12 uur het materiaal aanschaffen.
 
Het bestuur

Ledenvergadering a.s. zondag

Beste tuinders,

Aanstaande zondag 21 november is onze ledenvergadering. 
De stukken heb je per mail ontvangen.
Om onderling voldoende afstand te kunnen houden vergaderen we in twee groepen.

  • De tuinders van de tuinen 1 t/m 35 van 13.00 tot uiterlijk 14.30 uur
  • De tuinnummer 36 t/m 70 van 15.00 tot uiterlijk 16.30 uur


Daarna is er een drankje en hapje in de buitenlucht.


Zoals je weet zijn de coronaregels verder aangescherpt. 
We vertrouwen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en zullen geen QR-codes controleren. 
Wel gaan we ervan uit dat je maatregelen neemt om samen zo veilig mogelijk te kunnen vergaderen. 


Daarom vragen we je het volgende.

  • Blijf thuis als je klachten hebt (beginnende verkoudheid met hoesten, niezen, keelpijn, koorts, verlies van reuk). Je kunt een andere tuinder machtigen.
  • Doe vooraf een zelftest als je je niet bent gevaccineerd.
  • Een zelftest wordt ook op prijs gesteld als je wel gevaccineerd bent en regelmatig contacten hebt.

In het clubhuis gaan we in een wijde kring zitten en lopen niet onnodig rond. We ventileren de ruimte.
We hopen je aanstaande zondag te zien.

Vriendelijke groet,
Het bestuur van Zonnehoek