Ledenvergadering a.s. zondag

Beste tuinders,

Aanstaande zondag 21 november is onze ledenvergadering. 
De stukken heb je per mail ontvangen.
Om onderling voldoende afstand te kunnen houden vergaderen we in twee groepen.

  • De tuinders van de tuinen 1 t/m 35 van 13.00 tot uiterlijk 14.30 uur
  • De tuinnummer 36 t/m 70 van 15.00 tot uiterlijk 16.30 uur


Daarna is er een drankje en hapje in de buitenlucht.


Zoals je weet zijn de coronaregels verder aangescherpt. 
We vertrouwen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel en zullen geen QR-codes controleren. 
Wel gaan we ervan uit dat je maatregelen neemt om samen zo veilig mogelijk te kunnen vergaderen. 


Daarom vragen we je het volgende.

  • Blijf thuis als je klachten hebt (beginnende verkoudheid met hoesten, niezen, keelpijn, koorts, verlies van reuk). Je kunt een andere tuinder machtigen.
  • Doe vooraf een zelftest als je je niet bent gevaccineerd.
  • Een zelftest wordt ook op prijs gesteld als je wel gevaccineerd bent en regelmatig contacten hebt.

In het clubhuis gaan we in een wijde kring zitten en lopen niet onnodig rond. We ventileren de ruimte.
We hopen je aanstaande zondag te zien.

Vriendelijke groet,
Het bestuur van Zonnehoek

Nooit eerder gebeurd

foto: Paul Dirks

De ledenvergadering, het afscheid, de presentatie van de wandeling en de borrel in de buitenlucht.
Nadat meer dan de helft van de leden hun stem vooraf uitbrachten zijn het jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd en is een nieuw bestuur voor Zonnehoek benoemd.
Gevolgd door een zonnig afscheid van Paula van de Pol als de secretaris en Minnie Folkersma als de penningmeester.
Met voor elk een waarderend toespraakje, een cadeaubon, een schilderij, een keramieken vaas en verse bloemen van de tuin.
Het nieuwe interim-bestuur heeft er zin in om er samen met alle tuinders Zonnehoek te laten bloeien.
De bestuursleden zijn: Rini Antonissen, Geert Drieman, Greetje van Drooge, Marijn Kloosterboer, Saar Muller en Jan Steenhagen.
Het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren en het Plan van Aanpak voor Zonnehoek worden belangrijke aandachtspunten.
Voor de borrel met veel hapjes is de nieuwe wandeling voor peuters en kleuters en hun (groot)ouders gepresenteerd.

 
Het bestuur van Zonnehoek wenst je een mooie zomer.

11 juli: Korte buitenbijeenkomst met borrel na

foto: Marijn Kloosterboer

 
Beste Zonnehoekers,
Laatst ontving je met de post het Jaarverslag 2020 en de stukken voor de jaarvergadering op zondagmiddag 11 juli.
Je hebt kunnen lezen dat de jaarvergadering dit jaar een aangepaste vorm krijgt.
Daarom trof je in de stukken ook een brief over de werkwijze en een oproep om het stemformulier in te vullen.
Dit is niet alleen belangrijk om 2020 goed af te kunnen sluiten, maar ook als formele start van de commissies en het nieuwe bestuur.
Daarom roepen we je op om binnenkort je stem uit te brengen.
 
Digitaal stemmen kan t/m zaterdag 10 juli. Schriftelijk stemmen tot uiterlijk zondag 11 juli 14.00 uur.
 
Op zondag 11 juli om 14.30 uur is er eerst een samenzijn van ongeveer een half uur, waarbij het bestuur de stemresultaten bekend maakt.
Na dit officiële deel verandert de bijeenkomst in een borrel en heffen we een glas.
We willen dit alles in de buitenlucht organiseren, zodat we de 1,5 meter kunnen aanhouden.
Neem bij dreigende regen een paraplu mee.
Graag tot ziens op zondagmiddag 11 juli!
 
Het bestuur van Zonnehoek

Stemmen ALV 2021

stembiljet ALV 2021

 

Beste tuinders,

Vanaf dinsdag 22 juni kan iedereen weer digitaal stemmen over de hoofdpunten van de Algemene Ledenvergadering.
Stemmen kan tot 11 juli.

 

De link naar het stembiljet vind je dan op de website: www.zonnehoekamsterdam.nl. Net als de vorige keer moet je inloggen om te kunnen stemmen.

 

Mocht je er niet uitkomen, je wachtwoord vergeten zijn of heb je per ongeluk een fout gemaakt, mail me dan op blog@zonnehoekamsterdam.nl

 

Meer informatie over het papieren stembiljet staat in het zojuist verstuurde Jaarverslag.

 

Succes!
Marijn Kloosterboer
tuin 69

Stemmen ALV

 


Beste tuinders,

Vanaf dinsdag 27 oktober kan iedereen stemmen over de hoofdpunten van de Algemene Ledenvergadering.
Stemmen kan tot 8 november.
De link naar het stembiljet vind je dan op de website: www.zonnehoekamsterdam.nl

 

Om alles zo overzichtelijk mogelijk te maken heb ik voor elke tuin een account aangemaakt waarmee je kunt inloggen. Gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt iedereen maandag per mail.

 

Mocht je er niet uitkomen of heb je per ongeluk een fout gemaakt, mail me dan op blog@zonnehoekamsterdam.nl

 

Succes!
Marijn Kloosterboer
tuin 69

Coronavirus: preventie in de vereniging en op het tuinpark

Bericht van het bestuur

corona - grote klis

foto: Richard Boel

Afgelopen maandag heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd en adviezen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen en adviezen gelden tot en met in ieder geval 6 april 2020. Iedere inwoner van Nederland moet zich aan deze maatregelen en adviezen houden.

 

Wat betekent dit specifiek voor onze tuinparken?

 

Verplichting
De afgekondigde verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden per 15 maart 18.00 uur geldt óók voor verenigingsgebouwen / clubhuizen. Dit is geen advies, maar een maatregel van overheidswege (RIVM) die opgevolgd dient te worden.

 

Adviezen
Om overdracht van of besmetting met het coronavirus te voorkomen en in ieder geval zo veel mogelijk te beperken, geldt voor Zonnehoek het volgende:

• Het tuinpark kan open blijven, en de tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits men tenminste twee armlengtes afstand houdt tot anderen.

• Het clubhuis kan niet meer gebruikt worden voor bijeenkomsten of afspraken, maar wel voor minimaal gebruik van toiletten open blijven. Aan eenieder wordt gevraagd zo zorgvuldig mogelijk met de hygiëne om te gaan.

• De ALV jaarvergadering die gepland staat op 5 april, zal verplaatst worden naar een latere datum als het virus weer achter ons ligt.

• Het Algemeen Werk komt bij deze ook stil te liggen, tot nader order.

• Vermijd direct sociaal contact, onderling overleg van tuinders kan het beste gebeuren via telefoon, mail of via de website. Het beste is om niet naar de tuin te komen als men verkouden is, koorts heeft of zich ziek voelt.

• Bronnen van contactbesmetting zijn: het entreehek, kranen, handvatten en kruiwagens. Het is raadzaam op deze punten extra hygiëne in acht te nemen.

 

Waar velen nu in isolatie thuis zitten, kan er in ieder geval nog wel op de eigen tuin getuinierd worden, in stilte, samen met de vogeltjes. De ‘natuur’ gaat gewoon door.