Winterwandeling op Zonnehoek

foto: Paula van der Pol

Beste tuinders,

Na de periode van feestdagen zin om weer lekker een frisse neus te halen? Genoeg van alle inactiviteiten, behoefte aan een blokje om door de natuur?

 

Dat kan, op Zonnehoek, op zondagmiddag 10 januari, vanaf 14:30 uur. Bij het clubhuis-afhaalpunt krijg je warme gloeiwijn, choco, verfrissing of versnapering.

 

Ga nu eens niet rechtstreeks naar je eigen tuin, maak er een winterse wandeling van!
Er is geen vaste route, loop de vogeltjes achterna, bewonder de tuinen, volg de lichtjes, en misschien zijn er toevallige ontmoetingen op of naast het pad.
Graag horen we later je impressies van deze tuin-start in het nieuwe jaar 2021!

Bij ons gelden natuurlijk de Corona-regels: houd 1,5 mtr afstand, geef elkaar de ruimte, vermijd groepsvorming van meer dan twee, blijf thuis bij griepklachten.
Wij zien er samen op toe dat het niet te druk wordt.

Update Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid

foto: Paula van der Pol

Tip van Martin, tuin 22:
Huurverhoging volkstuinen voorlopig van de baan
De huurverhoging voor volkstuinen is voorlopig van de baan. Na een storm van protest heeft wethouder Marieke van Doorninck op het laatste nippertje besloten tot ‘een pas op de plaats’.
Lees hier verder in het Parool.

 

Verslag van Marianne, tuin 21

Wat een lange zit, gisteren, woensdagavond. Meer dan 100 sprekers die i.v.m. het grote aantal, ieder slechts 2 minuten spreektijd kregen om hun mening te geven over de uitvoeringsstrategie volkstuinen, die de gemeente Amsterdam uit haar mouw heeft geschud.

Ik vond onze Saar Muller, die insprak voor Zonnehoek een fantastische powervrouw met een goed uitgezocht onderbouwd verhaal. Jammer dat de tijd te kort was. Saar sprak op de tijdslijn in vanaf ongeveer 2.13 uur (2 uur +13 min). Het was duidelijk dat alle volkstuincomplexen zeer ontevreden waren met de gang van zaken en zich erg tekort gedaan voelden. Volkomen terecht! Ben erg benieuwd naar het vervolg!

Speciale Inspraakavond Volkstuinen

Bericht van het bestuur

foto: Jan Steenhagen

Op dinsdagavond 8 december is er een vergadering van de commissie Ruimte en Duurzaamheid die helemaal is gereserveerd voor insprekers bij de Nota Ontwikkelingsstrategie Volkstuinenbeleid. 

Namens Zonnehoek zal er worden ingesproken.

Onze punten zijn: de onevenredige huurverhoging voor dagrecreatietuinen, en hoezo een fietspad parallel aan het bestaande Zonnehoekspad?

Vanuit de Bond en alle tuinparken zal een Beter Alternatief worden aangeboden. Zie bijlage.

 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/nieuws-gemeenteraad/2020/speciale-inspreekavond-volkstuinen/

Ongehoord

Bericht van het bestuur

“Ongehoord”, voelen de tuinparken zich: de gemeente gaat de “Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken” al vaststellen!

Deze zomer was een conceptversie gepubliceerd ( zie https://www.zonnehoekamsterdam.nl/zonnehoe/archives/4950, op deze pagina staat ook een uitvoerige uitleg).

Meteen daarna is door veel instanties (waaronder Zonnehoek) en tuinders hierop ingesproken (zie ‘commentaar Zonnehoek op volkstuinenbeleid Amsterdam’),  maar in de oktober/november versie die nu voor ons ligt, is er helaas weinig aangepast.

Wel is er iets meer ruimte voor individuele invulling, wat voor Zonnehoek wel erg belangrijk is, omdat het geen standaard park is.

Op 9 december wordt de definitieve versie besproken in de raadscommissie RO. Daarna vindt vaststelling plaats in de Gemeenteraad.

 

In de media is al de nodige aandacht besteed aan de nieuwe versie (o.a. artikelen in het Parool, in de Telegraaf), met name aan de sterk verhoogde huur.

De huur is niet alleen aanzienlijk hoger dan de huidige huur, maar voor Zonnehoek (en de andere dagrecreatieve parken en nutstuinen) is de berekeningswijze erg nadelig.

In de huur zit een korting verwerkt omdat ’s winters de tuinen niet gebruikt worden, en er is een korting voor de parken die de tuinen ’s nachts niet mogen gebruiken.

Ook betalen deze parken via deze huur mee aan het realiseren van rioleringen op de nachtrecreatieve parken.  

 

De commissievergadering wordt vooraf gegaan door een speciale inspraakavond (https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/790617/Inspreekavond%20%22Volkstuinen%22%2008-12-2020 , op deze site zijn ook alle stukken te vinden). 

Zonnehoek zal nogmaals inspreken op die 8e december en dan de hoogte van de huur voor dagrecreatief gebruik aankaarten.

 

Ook zal opheldering gevraagd worden over het fietspad dat door Zonnehoek zou moeten komen. Dit berust mogelijk op een fout in de plattegrond/kaarten (het gaat dan om het Zonnehoekspad dat langs onze tuinen loopt).

Voor de andere punten waarover deze zomer was ingesproken (de korte overgangstermijn bijvoorbeeld) zal gezamenlijk met andere tuinparken opnieuw worden ingesproken.

 

Tuinders die zelf ook iets willen doen, kunnen: 

Alle informatie is ook te vinden in de map die in het clubhuis ligt.

 

De pdf  ‘Commentaar Zonnehoek op volkstuinenbeleid Amsterdam’ staat hier.

Algemeen Werk

foto: Tineke Groot

Afgelopen zaterdag was het de laatste werkbeurt Algemeen Werk, waarin wij ervoor gezorgd hebben dat het tuincomplex de winter in kan gaan. IJs en weder dienende gaan we volgend jaar eind februari/begin maart weer verder. In de tussentijd kan het geen kwaad om de grasvelden bladvrij te houden. Er zullen nog heel wat blaadjes vallen!
Dank aan allen voor jullie inzet en wij rekenen volgend jaar ook weer op jullie, dan weer 6 beurten …
Tineke

 

Actie gastenhuisje op volkstuinpark Tuinwijck

Tuinwijck

Wij, de werkgroep gastenhuisje op Tuinwijck, benaderen u met het verzoek ons te helpen met het realiseren van een Gastenhuisje op ons volkstuinpark. Het doel van dit initiatief is om Amsterdammers in een kwetsbare positie (financieel en/of lichamelijk) een week te kunnen laten genieten van rust, ruimte en een groene omgeving zodat zij even de zorgen achter zich kunnen laten. Om dit te kunnen realiseren willen wij een comfortabel, aangepast en duurzaam tuinhuisje bouwen.

U kunt ons steunen door een donatie.

Lees verder