Erfafscheidingen in het Huishoudelijk Reglement

Zonnehoek heeft tijdens de ledenvergadering van 19 november jl. een nieuw Huishoudelijk Reglement (HR) vastgesteld. Je kunt dit op de website terugvinden.
We hebben de tuinders een bericht toegezegd over de in het HR toegestane hoogtes van de erfafscheidingen.
Er zijn drie soorten erfafscheiding:

  • De hagen aan de buitenkant van de tuinen hebben een maximale hoogte van 1.10 m.
  • In onderling overleg kunnen tuinders een afscheiding maken van plantmateriaal (struikjes, heggen of takkenril) van maximaal 1.40 m. hoog. 
  • Vanaf het huisje gerekend is een 1.80 m. hoge erfscheiding toegestaan over een maximale lengte van 5,50 m. Hier mag in plaats van levend plantmateriaal een schutting of scherm worden geplaatst.


In het HR kun je vinden wanneer en waarvoor toestemming van het bestuur nodig is en hoe het onderhoud van de erfafscheidingen is geregeld.
Als je een ingrijpende wijziging wilt aanbrengen in je tuin neem dan eerst het HR door en raadpleeg de bouw- en/of tuinschouwcommissie.
Vriendelijke groet,
Het bestuur

Aarde op afspraak

De lattenloods / het winkeltje is gesloten in de winter. Heb je dringend tuinaarde, potaarde of compost nodig? Geen paniek! App een van ons (gegevens op het prikbord), dan maken we een winkelafspraak. 

Marietje (tuin 63)
Anne-Marie (tuin 29)

Water afgesloten

foto: Saar Muller

De hoofdkraan is weer afgesloten. Wil iedereen nu alle bovengrondse kranen op de tuin (binnen én buiten) open zetten?
Graag aftekenen op de lijst in het clubhuis. Die zal er zaterdag vanaf 12 uur liggen (wanneer ook de sleutels opgehaald kunnen worden).
Het bestuur

Vogelkasten

foto: Margreet Bijpost

Tijdens een oktober-werkbeurt zijn de nestkasten schoongemaakt. In een paar ervan zaten nesten. Een van die nesten was zelfs 3 etages hoog.

Het is een goed idee om de nestkasten op je tuin schoon te maken. Dan kunnen de vogels de schone kast als schuilplek in de winter gebruiken, en als nestplek voor volgend jaar.

Zie deze link

Groet, Margreet Bijpost (tuin 47)

Nieuwe sleutels

De nieuwe sloten en sleutels voor het toegangshek en het clubhuis van Zonnehoek zijn binnen.
Iedereen krijgt één sleutel. Veel tuinders hebben extra sleutels besteld.
Op zaterdag 4 november en zondag 5 november tussen 12.00 en 14.00 uur kun je je sleutel(s) komen ophalen in het clubhuis.
Elke extra sleutel kost € 5,-. Je kunt deze contant betalen of ter plekke laten zien dat je het bedrag hebt overgemaakt op rekening NL82 RABO 03030 93412 van Zonnehoek BVV onder vermelding van: ‘sleutel’ en je tuinnummer.
Kort nadat de sleutels zijn uitgereikt worden de nieuwe sloten geplaatst. Tot die tijd gebruiken we het fietsslot nog.
Het bestuur