Jouw stem voor Zonnehoek

Zonnehoek heeft een subsidie aangevraagd bij West Begroot. 
Hiermee willen we de toegankelijkheid vergroten zodat meer buurtbewoners kunnen meegenieten van ons bijzondere tuinpark.
Met nieuwe banken, eendenkorven, naambordjes en een ijsvogelwand wordt Zonnehoek voor bezoekers nog interessanter. 


Per post ontving je een code van de stadsdeel West waarmee je tot woensdag 3 januari kunt stemmen.
Zonnehoek heeft veel stemmen nodig om de subsidie echt te krijgen. Daarom vragen we je te stemmen voor Zonnehoek. 


En dat niet alleen: attendeer ook je vrienden en buren hierop. 

Erfafscheidingen in het Huishoudelijk Reglement

Zonnehoek heeft tijdens de ledenvergadering van 19 november jl. een nieuw Huishoudelijk Reglement (HR) vastgesteld. Je kunt dit op de website terugvinden.
We hebben de tuinders een bericht toegezegd over de in het HR toegestane hoogtes van de erfafscheidingen.
Er zijn drie soorten erfafscheiding:

  • De hagen aan de buitenkant van de tuinen hebben een maximale hoogte van 1.10 m.
  • In onderling overleg kunnen tuinders een afscheiding maken van plantmateriaal (struikjes, heggen of takkenril) van maximaal 1.40 m. hoog. 
  • Vanaf het huisje gerekend is een 1.80 m. hoge erfscheiding toegestaan over een maximale lengte van 5,50 m. Hier mag in plaats van levend plantmateriaal een schutting of scherm worden geplaatst.


In het HR kun je vinden wanneer en waarvoor toestemming van het bestuur nodig is en hoe het onderhoud van de erfafscheidingen is geregeld.
Als je een ingrijpende wijziging wilt aanbrengen in je tuin neem dan eerst het HR door en raadpleeg de bouw- en/of tuinschouwcommissie.
Vriendelijke groet,
Het bestuur

Aarde op afspraak

De lattenloods / het winkeltje is gesloten in de winter. Heb je dringend tuinaarde, potaarde of compost nodig? Geen paniek! App een van ons (gegevens op het prikbord), dan maken we een winkelafspraak. 

Marietje (tuin 63)
Anne-Marie (tuin 29)

Water afgesloten

foto: Saar Muller

De hoofdkraan is weer afgesloten. Wil iedereen nu alle bovengrondse kranen op de tuin (binnen én buiten) open zetten?
Graag aftekenen op de lijst in het clubhuis. Die zal er zaterdag vanaf 12 uur liggen (wanneer ook de sleutels opgehaald kunnen worden).
Het bestuur