Twee vragen

foto: Marijn Kloosterboer
Twee taken op Zonnehoek waar we hier een oproep voor doen.
 
Graskanten knippen
Twee keer per jaar worden de graskanten van de paden geknipt. Hiervoor hebben we een speciaal apparaat.
Na de zomervakantie komt deze taak vrij, omdat Ton van tuin 6 er dan mee stopt.
Het gaat om de helft van het tuincomplex. De andere helft wordt door een andere tuinder gedaan. Het kost totaal 30 uur.
Wie heeft zin om deze taak op zich te nemen? Je kunt je melden door te reageren op dit bericht of een van de bestuursleden mondeling laten weten.

Schoonhouden toiletgebouw achter de dijk
Leon heeft dit jaren achtereen gedaan. Het is nu tijd voor verandering. Zijn er tuinders (liefst een aantal) die dit op zich willen nemen?
Meld je aan door op dit blog te reageren of laat het een van de bestuursleden mondeling weten.
 
We rekenen op positieve reacties.
Het bestuur

Rondleidingen 4e Gymnasium

foto: Annette Visser

Dag tuinders,
Ook dit jaar vinden er rondleidingen plaats voor de leerlingen van het 4e Gymnasium. Een aantal tuinders hebben zich al gemeld. Geweldig leuk! De imker Simon is ook van de partij. 


De data zijn:
Maandag 19 juni: 11.05 – 12.25 uur & 13.05 – 14.25 uur
Woensdag 21 juni: 11.05 – 12.25 uur
Donderdag 22 juni:  8.35 – 9.55 uur & 11.05 – 12.25 uur


Wil je meedoen? Iets vertellen over je eigen tuin, composthoop, natuurlijk tuinieren of als extra hulp. Meld het dan snel bij mij. Dan kan ik een schema opstellen.
Alvast bedankt!

Annette Visser
annette.visser4@gmail.com
 06 27293416

Een onvergetelijk bankje

foto: Hanneke de Wijs

Na het overlijden van Tineke Groot en Jan Steenhagen dit jaar ontstond bij een groepje tuinders het idee om samen een bankje aan te schaffen en dit op een mooie plek voorbij de dijk te plaatsen.
Wie wil, kan daar lekker zitten om gedachten te laten komen en gaan. Het houten bankje dat we op het oog hebben kost ongeveer € 450,- en wordt gemaakt in Amsterdam-Noord.
Om het te kunnen kopen, vragen we elke tuinder die dat wil, een bedrag van € 5,- over te maken naar bankrekening NL82 RABO 03030 93412 van Zonnehoek BVV onder vermelding van donatie Bankje.
Een hoger bedrag mag natuurlijk ook; graag zelfs. Als de donaties niet toereikend zijn, dan wordt het tekort door Zonnehoek aangevuld. Op dit idee is tijdens de ledenvergadering positief gereageerd.
Mochten de donaties het benodigde bedrag overtreffen dan bouwen we hiermee extra reserves op voor het onderhoud van Zonnehoek.
Tijdens de Nieuwjaarsborrel van zondag 8 januari 2023 hoor je meer over de stand van zaken.
Alvast hartelijk bedankt voor je gulle gift.
Het bestuur

Oproep meting waterkwaliteit Zonnehoek

We vragen ons op Zonnehoek al een poosje af hoe het is gesteld met de kwaliteit van het oppervlaktewater in de omringende sloten.
Stichting Natuur en Milieu organiseert een burgeronderzoek naar de waterkwaliteit. We kunnen onze sloten nomineren voor zo’n wateronderzoek. 
Als individuele tuinder kun je meedoen op https://natuurenmilieu.nl/watermonsters/ Zoek ons tuinpark en breng het rode markeerpunt naar het deel van de sloot dicht bij je eigen tuin.
Als veel tuinders dit doen, hebben we kans dat enthousiaste amateurs de sloten gaan onderzoeken. 
En misschien kunnen wij met de gegevens de Gemeente stimuleren het baggerwerk uit te voeren.
Je kunt je ook opgeven als onderzoeker via https://natuurenmilieu.nl/publicatie/citizen-science-project-watermonsters
Daar gaat een korte cursus aan vooraf. Inschrijving hiervoor kan tot donderdag 30 juni.


Greetje van Drooge

Rondleidingen 1e klassers 4e Gymnasium

foto: Annette Visser

Dag tuinders
In de week van 30 mei tot en met 3 juni vinden er weer rondleidingen plaats voor leerlingen van het 4e Gymnasium. Er heeft zich al een aantal tuinders gemeld. Geweldig leuk! De data zijn:
Maandag 30 mei 8.30 tot 10.00
Dinsdag 31 mei 9.15 tot 10.45
Donderdag 2 juni 9.15 tot 10.45
Donderdag 2 juni 11.00 tot 12.30
Vrijdag 3 juni 9.15 tot 10.45


Wil je meedoen?  Iets vertellen over je eigen tuin, composthoop, natuurlijk tuinieren of extra hulp. Meld het dan bij mij!
Annette Visser, tuin 61
annette.visser4@gmail.com

Hulp bij grofvuilactie

foto: Donald Trung Quoc Don

Op woensdagochtend 6 april haalt de gemeente het grofvuil weer op naast de ingang van Zonnehoek. Voor die tijd kun je daar groter spul kwijt waar je misschien al lang van af wilt.

En er is nog iets. Op dinsdagmiddag 5 april vanaf 16.00 uur brengen verschillende tuinders het grof vuil van hun eigen tuin en van een vrijkomende tuin naar de uitgang. Heb je zin en tijd om een handje te helpen? Heel graag!
Ben je echt niet in staat om zwaar grofvuil naar de uitgang te brengen en heb je hierbij wat hulp nodig? Overleg dan voor die tijd met Martin Ex (06 50 29 81 83). Wie weet leidt dit tot een oplossing.
Een opgeruimde tuin a joy forever. 

Het bestuur

Kluskaarten

kluskaarten

foto: Marijn Kloosterboer

Beste tuinders van Zonnehoek,

 

Op onze jaarvergadering van afgelopen zondag zijn er voor het tuinseizoen 2019  KLUSKAARTEN geïntroduceerd.

Naast het gewone Algemeen Werk zijn er nu eenmaal altijd extra klussen, die we ook in gezamenlijkheid moeten doen.

Voor degene die niet aanwezig waren is dit een eerste oriëntatie – tijdens het algemeen werk zal verdere informatie worden gedeeld.

 

Wij roepen alle tuinders op om zich op te geven voor één of meer van deze klussen !!!

De KLUSKAARTEN hangen in het clubhuis, je kunt er zó je naam opzetten…

 

Samen maken we Zonnehoek een mooi natuurlijk en gastvrij park.

Het Bestuur